Nájdené rozsudky pre výraz: judikáty ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
37 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o vymoženie 16,60 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3Oboer/140/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného E., zast. advokátkou J., proti povinnému J., o vymoženie pohľadávky 16,60 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. Er/407/1997, o dovolaní súdneho exekútora J. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 27. februára 2013 sp.
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/127/2022 Identifikačné číslo spisu: 1306223300 Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1306223300.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Šikutu, PhD. a sudcov JUDr. Martina Vl
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/239/2017 Identifikačné číslo spisu: 1306223300 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1306223300.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U., bývajúceho v V., zastúpeného JUDr. Romanom Juríkom, advokátom so
Merito veci 18 826,41 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/17/2020 Identifikačné číslo spisu: 8313216601 Dátum vydania rozhodnutia: 23.02.2022 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8313216601.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 7
Merito veci § 67 ods. 2, 3, 4 zák.č. 351/2011 Z.. o elektronických komunikáciách
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sž/12/2014 Identifikačné číslo spisu: 9014010083 Dátum vydania rozhodnutia: 05.05.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:9014010083.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov
Merito veci o určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 2 Obdo 45/2010 Slovenskej republiky 2 Obdo 4/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P., C.P., právne zastúpeného Doc. JUDr. Ľ. F., CSc., advokátom, K., proti žalovanému M., s. r. o. P., Ž.., IČO: X., právne zastúpenému JUDr. P. L., advokátom, K., o určenie neplatnosti
Merito veci o určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 2 Obdo 45/2010 Slovenskej republiky 2 Obdo 4/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P., C.P., právne zastúpeného Doc. JUDr. Ľ. F., CSc., advokátom, K., proti žalovanému M., s. r. o. P., Ž.., IČO: X., právne zastúpenému JUDr. P. L., advokátom, K., o určenie neplatnosti
Merito veci o určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 2 Obdo 45/2010 Slovenskej republiky 2 Obdo 4/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P. , C.P. , právne zastúpeného Doc. JUDr. Ľ. F., CSc., advokátom, K. , proti žalovanému M. , s. r. o. P. , Ž. ., IČO: X. , právne zast úpenému JUDr. P. L. , advokát om, K. , o určenie neplatnosti zmluvy, na d ovolanie žalobcu proti rozsudk u Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 25 . novembra 20 09, č. k. 8Cob/44 /2009 -173 a na dovolanie žalovaného pr
MENU