Nájdené rozsudky pre výraz: judikáty ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
36 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o vymoženie 16,60 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3Oboer/140/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného E., zast. advokátkou J., proti povinnému J., o vymoženie pohľadávky 16,60 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. Er/407/1997, o dovolaní súdneho exekútora J. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 27. februára 2013 sp. zn. 14CoE/223/2012, takto rozhodol: Dovolanie súdneho exekútora o d m i e t a. Žiaden z účastníkov n e m á právo na ná
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 5Sžk/16/2020 4018200657 30. 11. 2021 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSSR:2021:4018200657.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v právnej veci žalobcu: O. Q., L.. X.X.XXXX J. Š. P.. Č.. XX, XXX XX L., právne zastúpený JUDr. Pavlom Gráčikom, advokátom so sídlom Farská č. 40, 949 01 Nitra, proti žalovanému: Ministerstvo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/239/2017 1306223300 26. 09. 2018 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2018:1306223300.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U., bývajúceho v V., zastúpeného JUDr. Romanom Juríkom, advokátom so sídlom v Nových Zámkoch, Jazerná 19, proti žalovaným 1/ C. bývajúcemu v V. 2/ C., bývajúcej v V., obaja zastúpení JUDr. Dagmar Kubovičovou, advokátkou
Meritum 18 826,41 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 1Cdo/17/2020 <br/>Identifikačné číslo spisu: 8313216601 Dátum vydania rozhodnutia: 23.02.2022 <br/>Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8313216601.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná
Meritum § 67 ods. 2, 3, 4 zák.č. 351/2011 Z.. o elektronických komunikáciách
Najvyšší súd Slovenskej republiky -77 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: Slovak Telekom, a.s. , so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, proti žalovanému: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , so sídlom Továrenská 7, Bratislava, za účasti: SWAN, a.s
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 2 Obdo 45/2010 Slovenskej republiky 2 Obdo 4/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P. , C.P. , právne zastúpeného Doc. JUDr. Ľ. F., CSc., advokátom, K. , proti žalovanému M. , s. r. o. P. , Ž. ., IČO: X. , právne zast úpenému JUDr. P. L. , advokát om, K. , o určenie neplatnosti zmluvy, na d ovolanie žalobcu proti rozsudk u Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 25 . novembra 20 09, č. k. 8Cob/44 /2009 -173 a na dovolanie žalovaného pr
MENU