Nájdené rozsudky pre výraz: kataster nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4456

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1416 dokumentov
20162 dokumentov
39 dokumentov
88 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Obo/13/2020 1013202227 30. 11. 2021 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:NSSR:2021:1013202227.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Lenky Praženkovej, v spore žalobcu CORPORA, a.s., Záhradnícka 68, Bratislava, IČO: 3
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/147/2020 8515202044 30. 11. 2021 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2021:8515202044.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ B. L., bývajúcej v E. XXX, a 2/ E. L., bývajúceho v R. V., H. XXXX/XX, zastúpených JUDr. Martou Konkoľovou, advokátkou so sídlom v Starej Ľubovni, Jarmočná 79, proti žalovaným 1/ H. K., bývajúcemu v E. XXX, 2/ C. K.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 2Sžk/7/2019 7017200166 29. 11. 2021 JUDr. Juraj Vačok ECLI:SK:NSSSR:2021:7017200166.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., členov senátu prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., (sudca spravodajca) a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcov: 1.) M.. O. U., A.., nar.: X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 10Sžk/10/2021 3019200532 16. 11. 2021 JUDr. Michal Matulník ECLI:SK:NSSSR:2021:3019200532.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): V. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. H. XXX/XX, B., právne zastúpeného Mgr. Petrom Švarcom, advokátom so sídlom Námestie slobody 1/17, Prievidza, proti žalovanému: Okres
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/62/2020 4603899806 29. 10. 2021 JUDr. Alena Priecelová ECLI:SK:NSSR:2021:4603899806.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 30 416 094, zastúpený advokátskou kanc
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Obo/1/2021 6020200196 28. 10. 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková ECLI:SK:NSSR:2021:6020200196.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a členiek senátu JUDr. Beaty Miničovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, správca konkurznej
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/121/2020 8417204012 27. 10. 2021 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:NSSR:2021:8417204012.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Y. Č., bývajúceho v U. U. P., Š. XXX/XX, 2/ N.. Š. Č., bývajúceho v U. U. P., Š. XXX/XX, 3/ N.. Š. T., bývajúceho v U. U. P., Y. XXX, 4/ N.. Y. T., bývajúceho v W., W. XXXX/XX, 5/ Š. T., bývajúceho v U. U. P.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/32/2021 5813207817 27. 10. 2021 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2021:5813207817.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne D. S., bývajúcej v R., K. XXX/XX, zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Dušan Serek advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom v Námestove, Hattalova 373/3, proti žalovanej: JUDr. N. F., bývajúcej v R., Z. XX/XX, o ur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/65/2021 5712206969 29. 09. 2021 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2021:5712206969.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ B. A. C., štátnej príslušníčky B., bývajúcej v E., C. XXXX, C. X, 2/ V. J. F., štátneho príslušníka I., bývajúceho v I., T. Z. B. B. Z. N., N. Z. E., XXXXXXX A., oboch zastúpených spoločnosťou Advokátska kancel
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Cdo/67/2021 6711218279 29. 09. 2021 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:NSSR:2021:6711218279.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcov 1/ W. I., nar. XX.XX.XXXX a 2/ K. I., nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom Ľ.. R. XXXX/XX, XXX XX H.,
MENU