Nájdené rozsudky pre výraz: kogentné ustanovenia zákonníka práce

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
32 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pracovné miesto, ktoré ku dňu dania výpovede zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce nebolo obsadené na základe pracovnej zmluvy, zostáva voľným pracovným miestom, na ktorom má zamestnávateľ možnosť zamestnanca zamestnávať (§ 63 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce), i keď zamestnávateľ už pred uvedeným dňom vo vzťahu ktomuto pracovnému miestu písomne (v „akceptačnom liste“) potvrdil niektorému uchádzačovi o zamestnanie zámer obsadiť ním v budúcnosti predmetné pracovné miesto.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. B. B. , bývajúceho v B. , zastúpeného S., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , p roti žalovanej G. , a. s., so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou, náhradu mzdy
Meritum zaplatenie 1.200 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu K. K., nar. X., bytom D., zastúpeného Mgr. R. H., advokátom, H., K., proti žalovanému S. s.r.o., so sídlom A., IČO: X., zastúpenému JUDr. J. C., advokátom, F., v konaní o zaplatenie 1.200,- EUR s príslušenstvom vedenej na Okresnom súdu Košice I pod sp. zn. 35C/209/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 26. mája 2009 sp. zn. 3Co 23/2009, takto
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Soni Langovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a .s., so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 057 673, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou IURISTICO, s.r.o, so sídlom Štefánikova 26, Košice , proti žalovanému N
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201482 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1014201482.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Mora vu, v právnej veci žalobcu: UP call, s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 45 234 3
Meritum určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4312221673 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4312221673.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Ladislava Górásza, v spo re žalobcu Ing. E. L., bývajúceho v Z., E. XX, zastúpeného JUDr. Adrianou Kerestešovou Pukaj, advokátk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Asan/1/2019 1018201673 27. 11. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:1018201673.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: N.. O. W., B. XX. U. XXXX, X. P. P. W., P.
MENU