Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o dôvodoch a lehotách väzby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak u advokáta, ktorý bol v trestnom konaní ustanovený obvinenému za obhajcu, vznikne akákoľvek prekážka, ktorá mu bráni vo vykonávaní advokácie, je taký advokát povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obvinenému a príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní, resp. súdu. Za tohto stavu nemôže advokát ustanoviť za svojho zástupcu iného advokáta podľa § 17 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, lebo práva a povinnosti vo vzťahu k obvinenému nevznikli u neho na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ale rozhodnutím súdu podľa § 40 Trestnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému I. T. a spol. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. j/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné na neverejnom zasadnutí konanom 18. decembra 2007 v Bratislave o väzbe obžalovaných I. T. a I. Š. z úradnej povinnosti rozhodol t a k t o : Podľa § 72 ods. 1 Tr. por. účinného do 1. januára 2006 sa obžalovaní I. T., nar. X. a
Meritum predlzenie lehoty trvania vazby
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 4 Ntv 6/2007 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného Marcela H r n č á r a pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi podľa § 186 zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a iné, o návrhu predsedníčky senátu Okresného súdu v Nitre na predĺženie lehoty trvania väzby u obžalovaného na neverejnom zasadnutí 13. marca 2007
Právna veta: Konaním okresného súdu vykonaným podľa doterajších predpisov v zmysle § 564 ods. 3 Tr. por. je len konanie okresného súdu ako súdu prvého stupňa od podania obžaloby do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, ak bola obžaloba podaná pred 1. januárom 2006. Konaním o riadnom opravnom prostriedku proti takému rozhodnutiu v zmysle citovaného ustanovenia je konanie o odvolaní proti rozsudku okresného súdu a konanie o sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu vo fáze konania ako je charakterizované vyššie, t.j. v konaní pred súdom do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Vykonávacie konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zistil, že v rozhodnutiach senátov Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 1 Tos 22/09 na strane jednej a sp. zn. 5 Tos 18/2009 na strane druhej, je rozdielny výklad ustanovenia § 564 ods. 3 Tr. por. v otázke použitia Trestného poriadku v znení účinnom do
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 6 Tost 47/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Viliama Dohňanského a JUDr. Petra Krajčoviča na neverejnom zasadnutí konanom 28. decembra 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. L. pre trestný čin neodvedenia dane a poistného spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148a ods. 1, ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej už len „Tr. zák.“), o sťažnosti obvineného
Meritum staznost obzalovaneho
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a členov senátu JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvine ného J. Č. , pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí 10 . mája 2011 o sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. marca 2011 , sp. zn. 5 T 1/2011 , rozhodo
Meritum staznost obzalovaneho
Najvyšší súd 4 Tost 12/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a členov senátu JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného J. Č., pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí 10. mája 2011 o sťažnosti obžalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. marca 2011, sp. zn. 5 T 1/2011, rozh
Meritum staznost prokuratora
N a j v y š š í s ú d 2 Tošš 8/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Majchráka a sudcov JUDr. J. Kanderu a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obvinenému JUDr. I. Š . , pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 prerokoval na neverejnom zasadnutí 3. apríla 2008 v Bratislave sťažnosť prokurátora Úradu špeciálne
Meritum sťažnosť matky obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v sen áte zloženom z predsedu JUDr. M ilana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Tatiany Biednikovej v trestnej veci proti obvinenému M. R. a spol. pre trestný čin vydierania podľa § 9 ods. 2, § 235 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., účinného do 31. decembra 2005 prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 25. marca 2010 v Bratislave sťažnosť matky obvineného M. R. J. R. proti uznese
Meritum sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 2/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 3. februára 201 1 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. Č. , pre trestn ý čin vraždy v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej už len „Tr. zák. “) a iné , o sťažnos ti obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30 . decembra 2010 , sp. zn. 5T 1/200 4, takto r o z h o d o l
MENU