Nájdené rozsudky pre výraz: konanie súdu v súlade so zákonom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
478 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci náhradu nemajetkovej ujmy, o svedočnom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/94/2022 Identifikačné číslo spisu: 7612212354 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:7612212354.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. G. J., bývajúceho v D. XX, zastúpeného splnomocnencom JUDr. Rud
Merito veci určenie vlastníctva a vypratanie nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/186/2020 Identifikačné číslo spisu: 1012897626 Dátum vydania rozhodnutia: 14.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1012897626.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A.. P.. M. Ď. - Stavebno-obchodná firma Hodonín, so síd
Merito veci 371 560,15 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1206230738 Dátum vydania rozhodnutia: 17. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1206230738.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne M. D., bytom C. X, XXX XX A., zastúpenej 1/ Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 35 906 464 a 2/ Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s.r.o., so sídlom Špitálska 43, 811
Merito veci invalidný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/186/2016 Identifikačné číslo spisu: 1013200579 Dátum vydania rozhodnutia: 28.03.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Viliam Pohančeník Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1013200579.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie,
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/49/2017 Identifikačné číslo spisu: 6705205991 Dátum vydania rozhodnutia: 22.03.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6705205991.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námesti
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Procesné inštitúty Trestného poriadku, zamerané na získavanie dôkazov na účel ich následného vykonania, sa vo vzťahu ku konkrétnemu dôkazu nekumulujú, ak to nie je vzhľadom na povahu veci procesne nevyhnutné. Na zabezpečenie informácií z mobilného telefónu, ktorý bol vydaný alebo odňatý ako vec dôležitá pre trestné konanie podľa § 89 a § 91 Trestného poriadku, a to aj pri domovej prehliadke alebo prehliadke iných priestorov alebo pozemku v zmysle § 105 ods. 4 Trestného poriadku, alebo ak je mobilný telefón zaistený ako vecná stopa pri obhliadke podľa § 154 Trestného poriadku, nie je potre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Tdo 7/201 7 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvinen ého R. S. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/ , ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí k
Merito veci § 172/1c,d, 2c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/7/2017 4212010120 23.03.2017 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2017:4212010120.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného H. X. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, i
Merito veci o určenie neplatnosti skončenia štátnozamest.pomeru
Najvyšší súd 2 Cdo 1291 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v sp ore žalobkyne Ľ. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Tatianou Vongrejovou , advokátkou so sídlom v Bratislave, Pri Kríži č. 16, proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave, so sídl om v Bratislave, Záhradnícka č. 10 , o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8 C 68/2008 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku
Merito veci určenie neplatnosti skončenia štátnozam. pomeru a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/1291/2015 Identifikačné číslo spisu: 1108210403 Dátum vydania rozhodnutia: 20.12.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1108210403.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Z. Y., bývajúcej v V., zastúpenej JUDr. Tatianou Vongrejovou, advoká
Merito veci nariadenie predbežného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/154/2016 Identifikačné číslo spisu: 1715204036 Dátum vydania rozhodnutia: 25.08.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Šramková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1715204036.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloleté dieťa J. L., narodeného XX. decembra XXXX, dieťa rodič
MENU