Nájdené rozsudky pre výraz: konanie z nedbanlivosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
10 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Skrátenie dane
Právna veta: I. Podstata skrátenia dane v zmysle § 148 ods. 1 Tr. zák. spočíva v akomkoľvek úmyselnom konaní páchateľa, ktorým dosiahne, že mu príslušný štátny orgán daň vôbec nevymeria alebo mu ju vymeria v nižšej ako zákonom určenej čiastke, pokiaľ bola skrátená v nie malom rozsahu. Skrátením dane nie je však púhe neodvedenie už vyrubenej dane. Takáto dávka sa predpísaným spôsobom vymáha. II. Konanie páchateľa spočívajúce v tom, že úmyselne neodvedie príslušnému štátnemu orgánu sumy zrazené na účely dane z príjmu z hrubej mzdy od osôb povinných daň platiť, ale tieto si ponechá, zakladá znaky trestnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obvodný prokurátor pre Bratislavu V uznesením z 2. februára 1994, č.k. 1 Pv 1209/93, podlá § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinenému B. Č. pre trestný čin skrátenia dane podlá § 148 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že ako súkromný podnikateľ, majiteľ firmy BO-MI a vlastník predajne potravín na Mlynari- čovej ul. č. 9 v Bratislave, počas obdobia apríl - júl 1993 zrážal svojim pracovníkom daň z príjmov v celkovej výške 26 732 Sk, túto neodviedol do štátneho r
Právna veta: Hromadnosť trestného činu podľa § 122 ods. 11 Tr. zák. je v základnej skutkovej podstate vyjadrená podmienkou mnohosti čiastkových útokov. Zo znenia § 422b ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že toto ustanovenie nepostihuje pochybenie spočívajúce v ojedinelom zverejnení extrémistického materiálu. Totiž základná skutková podstata tohto trestného činu používa pojem extrémistické materiály (v množnom čísle). Najvyšší súd dodáva, že podstata hromadného trestného činu spočíva v tom, že na jeho spáchanie sa vyžaduje viacero samostatných útokov, ktoré sami o sebe ešte nie sú trestnými činmi a trestným či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/57/2018 6717010115 24. apríla 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:6717010115.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí konanom 24. apríla 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného J. T., pre zločin rozšir
Meritum § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, ... prepustenie zo služobného pomeru
Najvyšší súd 3 Sžo/1 1/201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sud cov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalob cu : I. I., J., okres M. , právne zastúpený : JUDr. Marián Lenhart, advokát , Advokátska kancelária so sídlom Maxima Gorkého 1/1p, 070 01 Michalovce, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovensk
Najvyšší súd 10Sžo/ 23 /201 6 Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: npráp. M. R. , nar. X. , V. , právne zastúpený JUDr. Tatianou Vorobelovou, advokátkou so sídlom Bajzova 2, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/31/2016 3015200631 31. 01. 2019 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2019:3015200631.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Marty Molnárovej v právnej veci žalobcu: MEDIN Plus, s.r.o., so sídlom Kostolná-Záriečie 149,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/81/2016 3015200632 31. 01. 2019 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2019:3015200632.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Marty Molnárovej v právnej veci žalobcu: MEDIN Plus, s.r.o. so sídlom Kostolná-Záriečie 149,
Meritum § 19 ods. 1, ods. 2 písm. c/ zák. č. 142/2000 Z. z.
Najvyšší súd 10S žo/165 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a člen iek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu : AKNEL Pharm s.r.o., IČO: 44 907 117 , Martinčekova 116 , Varín , právne zastúpeného : Mgr. Dr. Anton Kušnír, advokát, Ján a Reka 13 , Žilina , proti žalovanému : Úrad pre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžo/88/2016 1014200059 31. 07. 2018 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2018:1014200059.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLO
MENU