Nájdené rozsudky pre výraz: krajský súd ako súd nadriadený

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 66

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
244 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nadriadeným súdom, zakotveným v ustanovení § 54 ods. 2 C. s. p. sa rozumie súd v hierarchii všeobecných súdov Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje o námietke zaujatosti uplatnenej stranou sporu, využijúc svoje procesné právo prameniace z článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Nadriadeným súdom príslušným na rozhodovanie o námietke zaujatosti týkajúcej sa zákonného sudcu na súde prvej inštancie, je príslušný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/113/2019 7516202194 30. júla 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7516202194.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: K. P., nar. XX. XX. XXXX, bytom A. M. XX, XXX XX M., zast. Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 567 942, proti žalovanému: Okresné stavebné byt
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/197/2017 1316220359 22.11.2017 JUDr. Danica Kočičková sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1316220359.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého G. B. X., nar. XX. X. XXXX, bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, dieťa rodičov - matky: V. H., nar. X. X. XXXX., bývajúcej v A., R
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4XObdo/43/2020 6412213347 30. júna 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6412213347.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti žalovanej: Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Račianska ul. 71, Bratisl
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4XObdo/42/2020 6412213197 30. júna 2020 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6412213197.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti žalovanej: Slovenská republika, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Račianska ul. 71, Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/97/2014 3812219593 23.05.2014 JUDr. Mária Šramková ECLI:SK:NSSR:2014:3812219593.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingová č. 4, proti odporkyni Slovenskej republike, za kt
Meritum určenie neplatnosti darovacej zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/162/2018 5117214181 18.12.2018 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5117214181.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu A. O., narodeného XX. XX. XXXX, bývajúceho v B., O. K., zastúpeného JUDr. Ľubomírom Kubošom, advokátom so sídlom v Trstenej, Bernolákova 18, proti žalovaným 1/ A. H., narodenej XX. X. XXXX, bývajúcej v G., O., 2/ L. L.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Cdo/74/2018 1316216504 18. 07. 2018 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2018:1316216504.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého A. U. R., bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, dieťa rodičov matky: Mgr. T.j, bývajúcej v X., I. a otca: JQ., J.D., bývajúceho
Meritum vznesenej námietke zaujatosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/51/2021 7115223343 17.03.2022 JUDr. Ivana Nemčeková sudca ECLI:SK:NSSR:2022:7115223343.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Lenky Praženkovej v spore žalobcov: 1/ H. P., nar. XX. S. XXXX, trvale bytom H., 2/ E. Y., nar. XX. E. XXXX, trval
Meritum vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/162/2020 7114200016 10.11.2021 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7114200016.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne JUDr. I. U., trvale bytom v B., A. XX, proti žalovanému JUDr. F. C., trvale bytom v B., A. XX, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 19C/1/2014, o dovola
MENU