SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: kriminálna minulosť obvineného


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kriminálna minulosť obvineného
  • kriminalny nájdené 1809 krát v 932 dokumentoch
  • minulost nájdené 4884 krát v 3264 dokumentoch
  • obvineny nájdené 143862 krát v 6729 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 3 dokumenty


Právna veta: Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu, a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu). V danom prípade takéto výnimočné okolnosti nadriadený súd nezistil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 8/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvinené ho Ľ. F. a spol. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. c/, ods. 4 písm. b .
Právna veta: Existencia dôvodného podozrenia, že obvinená osoba spáchala trestný čin, je totiž podmienkou sine qua non regulárnosti vzatia a držania vo väzbe. Aby bolo možné vziať obvinené­ho do väzby, musí okrem formálnych náležitostí existovať aj tzv. dvojitý materiálny predpoklad vzatia do väzby, a to dôvodnosť obvinenia a dôvodnosť väzby. Vôbec mu nie je zrejmé, z akého dôvodu bol skutok kvalifikovaný ako spáchaný organizovanou skupinou, keď v čase vznesenia obvinenia (a ani doposiaľ, čoho dôkazom je zmena právnej kvalifikácie tohto skutku a bez akéhokoľvek doplnenia dokazovania) žiaden zo zadok ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú prostriedky na živobytie nevyhnutné. Súd pri preskúmavaní dôvodu preventívnej väzby nemôže opomenúť minulé odsúdenia obvinených. So všetkými sa spája kriminálna minulosť. Obvinený P. bol od roku 1992 do roku 2013 celkom 11 krát odsúdený, z toho i za trestné činy nedovoleného ozbrojovania .
Právna veta: Väzba ako zabezpečovací inštitút nemá sankčnú povahu ani výchovné poslanie a nesmie byť prostriedkom na získanie priznania, ani na uľahčenie trestného stíhania. Väzba nie je trestom, ale je výlučne len procesným opatrením, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania obmedzením jej osobnej slobody. Trestný poriadok podmieňuje možnosť vzatia obvineného do väzby existenciou dôvodnej obavy vyplývajúcej z konania obvineného alebo z ďalších konkrétnych skutočností vo vzťahu k niektorej nežiaducej forme správania, označovanej a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... väzby. K dô vodom preventívnej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku. Tieto dôvody súd videl v kriminálnej minulosti obvineného . Súd konštatoval, že zo spisového materiálu nevyplýva la skutočnosť, že obvinený je podnikateľ. V tejto súvislosti obvinený pou kázal na .
Meritum sťažnosť obvineného
... ods. 1 písm. c/ Tr. por., Najvyšší súd Slove nskej republiky sa stotožňuje s tým, že tento je odôvodnený tak kriminálnou minulosťou obvineného ako aj jeho osobnostnými danosťami preukázaný mi znaleckým posudkom z odboru psychol ógie , z ktorého o.i. vyplýva, že emočná .
Meritum sťažnosti obvinených
... . tiež nie je daný, lebo žiadny zločin nepripravoval a samotný návrh na vzatie do väzby iba abstraktne odkazuje na jeho kriminálnu minulosť. Obvinený R. F. prostredníc tvom svojej obhajkyne v odôvodnení sťažnosti taktiež namietal dôvodnosť jeho vzatia do väzby tým, že striktne odmietal .
Meritum dovolanie obvinenej
... tom , že obvinená sa priznala k spáchaniu trestnej činnosti a svoje konanie úprimne oľutovala, hoci súd neopomenul uviesť, že bohatá kriminálna minulosť obvinenej spochybňuje priznanie tejto poľahčujúcej okolnosti. Správne bolo preto odvolacím súdom konštatované, že pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností je jedna (§ .
Meritum dovolanie obvineného
... hrozila ujma na zdraví , čo napokon správne skonštatoval i súd prvého stupňa vo svojom rozhodn utí s poukazom na bohatú kriminálnu minulosť obvineného vyplývajúcu zo spisového materiálu . Dovolací súd teda konštatuje, že dôvod na postup podľa § 262 Tr. por. bol jednoznačne daný .
Meritum sťažnosť obvineného
... trestnému činu (zásada proporcionality trestu). Úmernosť trestu ok rem iného určujú aj pohnútka páchateľa a možnosti jeho nápravy. Mimoriadne bohatá kriminálna minulosť obvineného Š. H. (13 súdnych postihnutí od roku 1973 do roku 2005) a z nej vyplývajúci evidentný sklon menovaného k páchaniu .
Meritum sťažnosť obvinenej
... potrebné konštatovať, že obvinená bola odsúdená pre úmyselný trestný čin daňového charakteru. S poukazom na túto kriminálnu minulosť obvinenej v spojení so súčasným trestným stí haním pre korupčný delikt podľa názoru sudcu pre prípravné konanie hrozí ... potrebné konštatovať, že obvinená bola odsúdená pre úmyselný trestný čin daňové ho charakteru. S poukazom na túto kriminálnu minulosť obvinenej v spojení so súčasným trestným stíhaním pre korupčný delikt vyvodil, že hrozí dôvodná obava, že obvinená .
Meritum dovolanie obvineného
... rodine hrozila ujma na zdraví, čo napokon správne skonštatoval i súd prvého stupňa vo svojom rozhodnutí s poukazom na bohatú kriminálnu minulosť obvineného vyplývajúcu zo spisového materi álu. Dovolací súd teda konštatuje, že dôvod na postup podľa § 262 Tr. por. bol jednoznačne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.