Nájdené rozsudky pre výraz: kúpna zmluva o prevode majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum na vylúčenie sudcov obchodnprávneho kolégia Krajského súdu v Košiaciach
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: J., spotrebné družstvo K. v likvidácii, L.X., K., o vyhlásenie konkurzu, o návrhu konkurzného veriteľa A., a.s., J.X., K., IČO: X., zast. advokátom JUDr. M.O., Š.X., K., na vylúčenie sudcov obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod spis. zn.: 2K 417/1998, takto r o z h o d o l : Sudcov
Meritum o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv
92/2005
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Slovenskej republiky, zastúpenej okresným prokurátorom vo Vranove nad Topľou, proti žalovaným 1/ Obvodnému úradu v Prešove, so sídlom v Prešove, Námestie mieru č. 3, 2/ M., bývajúcej vo V., 3/ J., bývajúcej vo V., o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 3 C 322/2001, o dovolaní generálneho prokurátora proti rozsudku Okresného
Meritum o určenie neplatnosti zmlúv
Najvyšší súd 4MObdo 2/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MVDr. J., nar. X., bytom: L., zast. advokátkou Mgr. M., so sídlom: O. proti žalovaným: 1/ J., s. r. o., so sídlom: M., IČO: X., 2/ P. spol. s r. o. K., so sídlom: M., IČO: X., zast. advokátom JUDr. P., so sídlom: Č.K. o určenie neplatnosti zmlúv, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 33Cb/141/2004, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky
MENU