Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na plnenie povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
129 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Byt
Kľúčové slová: nájom bytuvýpoveď z nájmu bytu
R 26/1993
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd prvého stupňa rozhodoval o zrušení práva užívať byt podľa ustanovení občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31.12.1991, nemožno pri posudzovaní otázky náhradného bytu aplikovať Občiansky zákonník účinný od 1.1.1992 (v znení novely vykonanej zák. č. 509/1991 Zb..)

Úryvok z textu:
Žalobou spresnenou na pojednávaní 14.októbra 1991 žalobca žiadal zrušiť právo užívať jeho jednoizbový byt MUDr. T.N., ktorú označil ako žalovanú v 1. rade, prípadne Ž.G., ktorú označil ako žalovanú v 2. rade, a to bez povinnosti pridelenia náhradného bytu a súčasne žiadal zaviazať žalovanú 1., prípadne žalovanú 2., vydať mu tento byt do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, ako aj nahradiť mu trovy konania. Žalobca žalobu zdôvodnil tým, že v čase disponovania voľnými podnikovými bytmi v roku 1985 r
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zásada materiálnej pravdy je upravená najmä v ustanovení § 3 ods. 4 správneho poriadku a ďalej konkretizovaná v ďalších ustanoveniach správneho poriadku (§ 32 a § 46 správneho poriadku). Zásadu materiálnej pravdy treba aplikovať spolu so zásadou zákonnosti a zásadou voľného hodnotenia dôkazov (§ 34 ods. 5 správneho poriadku), ktoré sú vlastne jej základom. Táto zásada vyslovuje požiadavku, podľa ktorej správny orgán je povinný zisťovať skutočný stav veci, teda subsumuje aj požiadavku zistiť úplný a presný stav veci. Za zistenia skutočného stavu veci treba považovať zistenie všetkých skut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sž/15/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013010095 Dátum vydania rozhodnutia: 24.09.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9013010095.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Právne vzťahy, ktoré vznikli v čase platnosti a účinnosti zmeneného alebo zrušeného právneho predpisu,sa naďalej spravujú týmto právnym predpisom, ak novší právny predpis neustanovuje inak.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sž/28/2012 Identifikačné číslo spisu: 9012010207 Dátum vydania rozhodnutia: 11.03.2014 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9012010207.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a
Merito veci o právo prechodu
Najvyšší súd 2 Cdo 236/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Š. R., bývajúcej vo V., zastúpenej JUDr. N. B., advokátom so sídlom v M., proti žalovaným 1/ P. H., bývajúcemu vo V., 2/ E. H., bývajúcej vo V., oboch zastúpených JUDr. J. V., advokátom so sídlom v B., o právo prechodu, vedenej na Okresnom súde v Marti
Merito veci 1 797,47 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/38/2019 3216200624 8. augusta 2019 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2019:3216200624.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, proti žalovanej Q. T. bývajúcej v R., o zaplatenie 1 797,47 € s príslušenstvom, vedenom na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 5 C
Merito veci dobývací priestor - § 27 ods. 12 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, trovy pribratého účastníka § 250k ods. 1 O.s.p.
Najvyšší súd 3Sžp/14/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: K. – K. SR, s.r.o., IČO: X., N., Z., právne zastúpený advokátskou kanceláriou U. & H., s.r.o., N., Z., proti žalovaném
Merito veci Potvrdené
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/1/2013 Identifikačné číslo spisu: 8011200782 Dátum vydania rozhodnutia: 24.09.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Závadská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8011200782.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr.
Merito veci vymoženie 10 728 Sk (€) s prísl.
Najvyšší súd 2 MCdo 19/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Z. H. s.r.o. so sídlom v B., zastúpeného JUDr. F. N., advokátom, so sídlom v B., proti povinnej Mgr. A. M. bývajúcej v H. S., pre vymoženie 10 728 Sk ( € ) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 7 Er 2401/2008, o mimori
Merito veci 3 000 000 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/37/2020 Identifikačné číslo spisu: 2214222441 Dátum vydania rozhodnutia: 28.10.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2214222441.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. T., narodeného XX.XX.XXXX, bývajúceho v D. Y., S. XXXX/XXA, za
MENU