Nájdené rozsudky pre výraz: menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 77

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
326 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/783/2015 Identifikačné číslo spisu: 4113215799 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4113215799.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A. N., bytom N., zastúpeného Mgr. Róbertom Bánosom, advokátom so sí
Merito veci o určenie neplatnosti výpovedí
Najvyšší súd 2 Cdo 278/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. N. B., advokátkou v K., proti žalovanej S., so sídlom v N., IČO : X., zastúpenej Mgr. J. K., advokátom v K., o určenie neplatnost
Merito veci o neplatnosť výpovede a náhradu mzdy s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Cdo 312/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. D. H., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. Dagmar Matuškovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Búdkova č. 12, proti žalovanému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom v Bratislave, Žellova č. 2, o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pome
Merito veci neplatnosť skončenia pracovného pomeru a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/35/2019 Identifikačné číslo spisu: 4017200816 Dátum vydania rozhodnutia: 25.02.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:4017200816.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Y. P., trvalým pobytom vo P., I. XXXX/XX, právne zastúpen
Merito veci o určenie neplatnosti výpovede a iné
Najvyšší súd 5 Cdo 56/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : RNDr. K. F., CSc., bývajúca v T., občianka S. R., proti žalovanej : P. A. S. A.. B. L., T., v dovolacom konaní zastúpená JUDr. Š. L., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., o určenie neplatnosti výpovede a iné, ktorá vec sa viedla na Okr
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3MCdo/14/2013 Identifikačné číslo spisu: 1410210741 Dátum vydania rozhodnutia: 03.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1410210741.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. N. E., bývajúceho v C., proti odporkyni Spojenej škole
Merito veci určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/242/2021 Identifikačné číslo spisu: 5918201897 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:5918201897.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne S. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom Š. XXX/XX, D. F., zastúpenej Mgr. Ing. Mari
Merito veci určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/38/2022 Identifikačné číslo spisu: 6720201551 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6720201551.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu, a sudcov JUDr. Petra Brňáka
Merito veci o neplatnosť výpovede a náhradu mzdy s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. D. H. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Dagmar Matuškovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Búdkova č. 12 , proti žalovanému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou , so sídlom v Bratislave, Žellova č. 2, o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzd y, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 18 C 98/2006, o dovolaní žalovanej proti
Merito veci určenie neplatnosti výpovede a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/217/2019 Identifikačné číslo spisu: 1211218643 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1211218643.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T. V., bývajúcej v X., zastúpenej JUDr. Tiborom Horváthom, advokátom
MENU