Nájdené rozsudky pre výraz: menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 77

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
326 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
1 Cdo 80/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Bajánkovej a členov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobcu: M., bytom vo Z., zast. Mgr. M. U., advokátom vo Z. , proti žalovanému: M., so sídlom vo Z., zast.
Merito veci určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a o náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/107/2020 Identifikačné číslo spisu: 1215208201 Dátum vydania rozhodnutia: 22.04.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1215208201.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JU
Merito veci určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/54/2018 Identifikačné číslo spisu: 7215201200 Dátum vydania rozhodnutia: 29.06.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7215201200.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a členov senátu JUDr. Jozef
Merito veci o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci navrhovateľa J. H., bývajúceho v Č., zastúpeného JUDr. E. S., advokátkou v D., proti odporkyni M., a.s. sídliacej v Č., zastúpenej JUDr. E. C., advokátom v D., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 12 C 149/2002, o dovolaní nav
Merito veci o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
2 Cdo 80/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci navrhovateľa J. H., bývajúceho v Č., zastúpeného JUDr. E. S., advokátkou v D., proti odporkyni M., a.s. sídliacej v Č., zastúpenej JUD
Merito veci určenie neplatnosti výpovede
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/139/2018 Identifikačné číslo spisu: 5114213504 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5114213504.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne N. R., R. H. U. E . Č.. XX, H. F., zastúpená advokátom JUDr. Jánom Zorič
Merito veci určenie neplatnosti okamžitého skončenia prac. pomeru a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7112231716 Dátum vydania rozhodnutia: 18. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7112231716.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A., bývajúceho v H., zastúpeného JUDr. Ivanom Husárom, advokátom so sídlom v Košiciach, Vojenská 14, proti žal ovanému T -Systems Slovakia s.r.o., so sídlom v Košiciach, Žriedlová 13, IČO: 35 976 721, zastúpenému V
Merito veci neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/871/2015 Identifikačné číslo spisu: 8313216076 Dátum vydania rozhodnutia: 24.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8313216076.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. K., bývajúceho v K., E., zastúpeného JUDr. Jankou Vasiľovou, ad
Merito veci neplatnosť rozviazania pracovného pomeru s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/284/2021 Identifikačné číslo spisu: 7105202045 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7105202045.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: Ing. G. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XX, L. zast. JUDr. Zuzanou Komoro
Merito veci neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8313216076 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8313216076.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. K., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. Jankou Vasiľovou, advokátkou v Humennom, Kudlovská 1, proti žalova nej Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom v Košiciach, Komenského 50, zastúpenej Advo
MENU