Nájdené rozsudky pre výraz: miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti comissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 12/201 5 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvineného R. L. , pre zločin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák., na neverejnom zasadnutí konanom dňa 15 . júla 201 5, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Skalica a Okresným súdom Malac
Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu /forum delicti commissi/. Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak pri pokračovacom trestnom čine nastal následok na viacerých miestach, miestom spáchania trestného činu je každé také miesto.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 20 /201 4 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvineného Z. R. , pre pokračovací zločin podvodu podľa § 2 21 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 4. februára 201 5, v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Bán
Právna veta: Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t. j. ktorý konkrétne vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti je miesto spáchania činu (forum delicti commissi). Miestom spáchania činu je predovšetkým miesto, kde bolo uskutočnené konanie, ktoré napĺňa znaky trestného činu, ako aj miesto, kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Ak pri pokračovacom trestnom čine nastal následok na viacerých miestach, miestom spáchania trestného činu je každé také miesto...Keďže miestna príslušnosť je daná viacerý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Ndt 18 /201 5 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2015 v senáte zloženom z predsed u JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvinen ej Ing. R. K. , pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. , v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Košice I a Ok
Právna veta: Podľa § 17 ods. 1 Tr. por. konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný.Podľa § 20 Tr. por. ak je podľa predchádzajúcich ustanovení daná príslušnosť niekoľkých súdov, vykonáva konanie z týchto súdov ten, na ktorom podal prokurátor obžalobu, alebo ktorému bola vec postúpená nepríslušným súdom. Miestna príslušnosť vymedzuje príslušnosť medzi súdmi toho istého druhu, t.j. určuje, ktorý konkrétny vecne príslušný súd má vo veci konať a rozhodnúť. Prvotným hľadiskom pre určenie miestnej príslušnosti, je miesto spáchania činu (forum delicti comissi). Miestom spáchania činu je predo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obžalovaného Š. N. a spol. pre zločin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 20, § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 14. júl a 2010 v Bratislave spor o príslušnosť medzi Okres ným súdom Bratislava V a Okresným súdom Trenčín a podľa § 2
Právna veta: Legálna definícia miesta spáchania trestného činu je upravená v § 12 Tr. zák., podľa ktorého miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom páchateľ konal, alebo nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto zákonom. Miestom spáchania trestného činu je teda miesto, kde došlo ku konaniu páchateľa (komisívnemu či omisívnemu), ktorým naplnil objektívnu stránku trestného činu, ale i miesto kde nastal, alebo mal nastať následok trestného činu. Len v prípade, ak následok nastal, alebo mal nastať na inom mieste, než na ktorom bola vykonaná trestná činnosť, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d sp. zn.: Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského , PhD. , v trestnej veci obvinen ej A. P., nar .. v P., bytom mesto Prešov, t. č. M. X. , R. , Česká republika, pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 2T/ 8/2017 , na neverejnom zasadnutí dňa 09. máj
Meritum spor o príslušnosť
N a j v y š š í s ú d 3Ndt /8/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr . Martina Bargela a sud kýň JUDr . Jany Serbovej a JUDr . Aleny Šiškovej v trestnej veci proti obvinenému mladistvému P. S., pre prečin krá deže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Trestného zákona, na neverejnom zasadnutí konanom 26. apríla 2017 v Bratislave , v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Galanta a Okresným súdom Bratislava IV, takto
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obžalovaného J. Š. a spol. pre zločin úverového podvodu, spolupáchateľstvom podľa § 20, § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Trestného zákona na neverejnom zasadnutí 30. novembra 2011 v Bratislave o návrh u obžalovaného J. Š. o odňatie veci Okresnému súdu Piešťany a jej prikáza
Meritum spor o príslušnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Patrika Príbelského PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 18. júla 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného A. M. pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1 Tr. zák., v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom Nitra a Okresným súdom Galanta, takto r o z h o d o l : Miestne príslušným súdom na
Meritum spor o príslušnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Štefana Sekelského a JUDr. Jany S erbovej v trestnej veci obvine ného P. V. pre prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. prerokova l na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2010 v Bratislave spor o príslušnosť me dzi Okresným súdom Stará Ľubovňa a Okresným súdom Pezinok a podľa § 22 ods. 1 Tr. por. rozhodol
MENU