Nájdené rozsudky pre výraz: náhradné doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
207 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu Mgr. J. V. , bytom L. , zastúpeného JUDr. M. B. , advokátom, so sídlom advokátskej kancelárie B. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnu
Meritum o nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd 5 Cdo 78/2 013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa CITY PRESSBURG, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Sartorisova 14, IČO: 35 822 414, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni 13, IČO: 36 866 733, proti odporcovi Doc. JUDr. Ľ. H. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. Milanom Fulcom, advokátom v Bratislave, Živnostenská 2, o nariadenie predbežného opatre
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžnč/2/2013 9013010020 01.08.2013 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2013:9013010020.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: GOLDEN TRADE Sk, s.r.o., Jarmočná 323/20, Modrý Kameň, právne zastúpený JUDr. Jozefom Veselým, advokátom, Mierová 1, Veľký Krtíš, proti odporcovi: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, v konaní pr
Meritum vyplatenie finančných nároiov z pracovného pomeru
Najvyšší súd 7 Cdo 24/2 011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu L. S. bývajúc emu v B. zastúpeného JUDr. S. J. , advokátom so sídlom v B., proti žalovanému J.P. bývajúcemu v B. , podnikajúcemu pod obchodným názvom J. P. , s miestom podnikania v B. , IČO X. o vyplatenie finančných nárokov z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10 C 272/1993, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v
Meritum § 277/1, 3 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/53/2019 1317010334 9. októbra 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:1317010334.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 9. októbra 2019 v Bratislave s verejným vyhlásením rozsudku, v trestnej veci obvinenej
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/178/2018 5312202075 27. 03. 2019 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:NSSR:2019:5312202075.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Branislava Krála, v spore žalobcov 1/ F. O., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcemu v Q. B. XXX, prechodne
MENU