Nájdené rozsudky pre výraz: najvyšší orgán súdnej moci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa. (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc z citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu najvyššieho súdu je zrejmé, že proti rozhodnutiu najvyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 35 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr . Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Alena Šiškovej v trestnej veci obvinen ého P. H. , pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, o ds. 2 písm. b/ Trestného zákona, § 138 písm. c/ Trestného zákona, na neverejnom zasadnutí 21 . októbra 2015 v Bratislave , o dovolaní obvineného P. H. , podaného prostredníctvom u
Meritum Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sž/22/2011 Identifikačné číslo spisu: 9011010141 Dátum vydania rozhodnutia: 25.04.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9011010141.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny
Meritum Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sž/25/2011 Identifikačné číslo spisu: 9011010158 Dátum vydania rozhodnutia: 15.02.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9011010158.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr.
Meritum Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sž/19/2011 Identifikačné číslo spisu: 9011010126 Dátum vydania rozhodnutia: 15.02.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9011010126.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa
Meritum pokračovací správny delikt, nedostatočné vymedzenie skutku
Najvyšší súd 5S ž/ 21 -22 / 2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci navrhovateľa M. , s . r. o., B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou B. , s. r. o., so sídlom D. , v zastúpení advokátom Mgr. P. , proti odporkyni Rade pre vysielanie a retransmisiu , Dobrovičova č. 8, Bratisl
Meritum Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 8Sž/20/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9011010140 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Melicher ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9011010140.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy B
Meritum Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sž/27/2011 Identifikačné číslo spisu: 9011010168 Dátum vydania rozhodnutia: 15.02.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9011010168.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr
Meritum Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sž/24/2011 Identifikačné číslo spisu: 9011010153 Dátum vydania rozhodnutia: 15.02.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Poláčková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9011010153.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov sená
Meritum Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sž/18/2011 Identifikačné číslo spisu: 9011010122 Dátum vydania rozhodnutia: 15.02.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Poláčková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:9011010122.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a čle
MENU