Nájdené rozsudky pre výraz: nakladanie s majetkom úpadcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím okresný súd rozhodol, že konkurzné konanie nezastavuje. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ obchodná spoločnosť R., s. r. o., zastúpená Ing. P. V., konateľom spoločnosti, sa návrhom zo dňa 22. 12. 2015 domáhal, aby súd vyhlásil na jeho majetok konkurz. Dňa 14. 01. 2016 bolo konkurznému súdu doručené späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu J. O., ktorý bol dňa 13. 01. 2016 rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti R., v. o. s., vymenovaný za konateľa spoločnosti R., s.
Kľúčové slová: súpis majetku podstátnaliehavý právny záujem
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca konkurznej podstaty nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6907207826 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6907207826.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Viery Pepelov ej v právnej veci žalobcu Mgr. Robert Antal, správca so sídlom správcovskej kancelárie Kláry Jarunkovej 2
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca v konkurznom konaní nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu. O to viac musí platiť záver, že nemôže mať ani naliehavý právny záujem na určení neplatnosti akéhokoľvek úkonu, ktorý by k obdobnému záveru mohol viesť, keďže jediným relevantným nástrojom správcu pre zabezpečenie majetku do podstaty je jeho zápis do súpisu konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obo/12/2018 Identifikačné číslo spisu: 7013200669 Dátum vydania rozhodnutia: 23.05.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7013200669.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a člen
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/99/2019 Identifikačné číslo spisu: 7005203698 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7005203698.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. Jozefa Marinčina, správcu konkurznej podstaty úpadcu AGRODRUŽSTVO Bard
Merito veci zaplatenie sumy
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Obo/6/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Štefana Šatku v právnej veci žalobcu JUDr. F. H., správcu konkurznej podstaty úpadcu B., s.r.o. Košice, J., zastúpeného JUDr. O. K., CSc., advokátkou so sídlo
Merito veci o určenie pravosti vyk.pohľ.popretej SKP
Najvyšší súd 1 Obo 62 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členov JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. A.H.R. , G. , K. , správca konkurznej podstaty úpadcu N. , s.r.o., P. , zast. JUDr. I.H.Š. , advokátka, G. , K. proti žalovanému: F. , s. r. o. , H. , Ž. , zast. JUDr. M.Ď. , advokát, T. , Ž. , o určenie pravosti vykonateľnej
Merito veci o určenie pravosti vyk.pohľ.popretej SKP
Najvyšší súd 1 Obo 62/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členov JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. A.H.R., G., K., správca konkurznej podstaty úpadcu N., s.r.o., P., zast. JUDr. I.H.Š.,
Merito veci o vyňatie nehnuteľnej veci v hodnote 5 111,86 eur (154 000,-- Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci navrhovateľa: 1/ D., nar. X., 2/ I., nar. X., obaja bytom J., B., právne zastúpení J., advokátom, Z., X. B., proti odporcovi: J., správca konkurznej podstaty S., M., X. B., IČO: X. so sídlom v P., M., o vyňatie nehnuteľnej veci zo súpisu kon
Merito veci o vydanie veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. V. , L. , IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. J., J., proti žalovanému: 1/ J., nar. X. , bytom V.V. , 2/ A. , nar. X. , bytom V.V. , 3/ D. , s. r. o., areál družstva S.V.S. , IČO: X. , 4/ J., nar. X. , V.V. , žalovaní 1/ až 4/ zastúpení Advokátska kancelária M. , s. r. o., H. , o vydanie veci, na odvolanie žalovaného 3/ proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10
Merito veci o vyňatie nehnuteľnej veci v hodnote 5 111,86 eur (154 000,-- Sk)
Najvyšší súd 4Obo/19/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci navrhovateľa: 1/ D., nar. X., 2/ I., nar. X., obaja byt
MENU