Nájdené rozsudky pre výraz: náklady zdravotnej starostlivosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
222 dokumentov
10 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolací súd v súvislosti s uplatneným dôvodom dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. konštatuje, že tento dovolací dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Z dikcie, ktorá je obsahom dôvodu „pod písmenom i“ vyplýva, že dovolací súd je zisteným skutkovým stavom viazaný, ale len za predpokladu, že tkzv. skutková veta obsiahnutá vo výrokovej časti rozsudku obsahuje vyjadrenia všetkých skutkových okolností, ktoré vyžaduje použitá právna kvalifikácia skutku. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s ho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 9. júla 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. B. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 5T 80/2010, o dovolaní, ktoré podal obvinený M. B. , prostredníctvom obhajcu J
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/126/2018 1015201320 21. 04. 2020 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2020:1015201320.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. Y. A., nar. XX. R. XXXX, bytom Q. XX
Meritum Zrušujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/17/2014 1508207260 27. 08. 2015 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2015:1508207260.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu PharmDr. H. M., bývajúceho v L., zastúpeného spoločnosťou HKP Legal, s.r.o., Sasinkova 6, Bratislava, proti žalovanej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., so sídlom v Bratislave, Mamateyova 17, o zaplatenie 43
Meritum o zaplatenie 1 146 527,23 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 M Ob do 1/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , v právnej veci žalobcu: RNDr. T. M. , nar. 30. 04. 1935, A. , zastúpeného Mgr. P. K. , advokátom a konateľom, AK – H. , K. & P., s. r. o., V. , proti žalovanému: V. , a. s., IČO: X. , M. , krajská pobočka Bratislav a, R. , o zaplatenie 1 146 527,23 Sk s príslušenstvom, o dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okre sného súdu Bratislava V zo 07. d ecembra
Meritum o zapaltenie 8 932,64 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu PharmDr. M. K., T., S., IČO: X., zast. Advokátskou kanceláriou B., s. r. o., so sídlom J., proti žalovanému V., a. s.. IČO: X., o zaplatenie 8 932,64 € (269 104,60 Sk), na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20. novembra 2008 č. k. 1 Cob 319/2008-61, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislav
Meritum o zaplatenie 9 591,58 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu : L. Ž. s. r. o., H. , IČO: X. , právne zastúpeného JUDr. A. G. , advokátkou, AK B. , proti žalovanému : V. , a. s., M. , IČO: X. v konaní o zaplatenie 9 591,58 Eur (288 955,94 Sk) s príslušenstvom , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajsk
Meritum o zapl. 2 105,23 eur
Najvyšší súd 5MObdo 4/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalo bkyne : RNDr. K.C. -L.P. , T.B. , IČO: X. , zastúpen á: H. , s.r.o., V.B. , IČO: X. , proti žalovanému: V. , a.s., M.B. , IČO: X. , o zaplatenie 2.105,23 EUR (63.422,27 SK ), vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn.: 16C 125/2008, o mimoriadnom dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 20. mája 2011 proti rozsudku Okresného súdu Bratislava V z
Meritum o 1 142,90 € s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo/51/2010 Slovenske j republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky V. Z. P. a. s., so sídlom v B.B.B. , proti odporcovi A. G., bývajúcemu v H. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu A. – S. P. , so sídlom v B. , o 1 142,90 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 12 C 150/2008 , o dovolaní vedľajšieho účastníka proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 21. septembra 2010 sp. zn. 19 Co
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/111/2017 6016200557 12. 12. 2018 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2018:6016200557.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: H. nar. L., trvale bytom L. právne zastúpený:
MENU