Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti návrhu na začatie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 113

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1622 dokumentov
938 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum neplatnosť zmluvy o výkone správy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/124/2021 1108228529 16. júna 2021 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1108228529.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Mgr. E. E., bývajúcej v U. I.. C.. C., J. XX, S. S., a 2/ E. E., bývajúceho v U. I.. C.. C., J. XX, S. S., žalobcovia zastúpení Mgr. Petrom Arendackým, advokátom so sídlom v Bratislave, Železničiarska 13, proti žalo
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/86/2018 1196899707 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1196899707.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jany Haluškovej v spore žalobkyne A.. K. Y., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom H. X, XXX XX L., zastúpenej KRALIK & PA
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/221/2018 2215219358 26. 02. 2020 JUDr. Janka Cisárová ECLI:SK:NSSR:2020:2215219358.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne O.. D. H., bývajúcej v T. H. D., T. H. D. XX, zastúpenej JUDr. Martinom Olosom, advokátom, so sídlom v Rajeckých Tepliciach, Karola Kašjaka 1, proti žalovanému 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom v Bratislave, Župné n
Meritum 4 650,75 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/269/2019 6110220090 22. januára 2020 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2020:6110220090.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ekonomické stavby, s. r. o., so sídlom v Štitároch, Pohranická 391, IČO: 36 544 493, zastúpenej JÁNSKÝ&PARTNERS s. r. o. advokátska kancelária, so sídlom v Nitre, Štúrova 13, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr
Meritum zaplatenie poplatku za použitie spoplatnených ciest
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/105/2019 1317214544 10. októbra 2019 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2019:1317214544.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.,so sídlom v Budapešti, Váci út 45/B, H-1137, Maďarsko, zastúpeného advokátskou kanceláriou PETKOV & Co s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šoltésovej č. 14, IČO: 50 430 742, proti
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/153/2019 1212211344 19. septembra 2019 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2019:1212211344.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu S., trvale bytom v K., zastúpeného Mgr. Marekom Turočekom, advokátom v Bratislave, Lazaretská 2313/3A, proti žalovanej Univerzitnej nemocnici Bratislava, so sídlom v Bratislave, Pažítková 4, za účasti intervenienta na stra
Právna veta: Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie/sťažnosť elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP) teda do elektronickej podateľne, je nevyhnutné považovať aj takýto spôsob doručenia podania, t. j. prostredníctvom portálu eŽaloby () ministerstva spravodlivosti určeného pre podania na súdy, za doručené ,,súdu“ elektronickými prostriedkami. K tomu, aby nastali účinky podaného odvolania zaslaného elektronickými prostriedkami, je nevyhnutné, aby strana sporu (účastník konania) uviedla správny súd, ktorému má byť odvolanie/sťažnosť adresované a pokiaľ podanie vo veci sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2CdoGp/1/2019 2712204243 26. augusta 2019 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2019:2712204243.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne EOS KSI Česká republika, s.r.o., so sídlom v Prahe, Novodvorská 994, Česká republika, IČO: 251 17 483, zastúpenej TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, proti žalovanému F
Právna veta: Pri riešení, či vec patrí do právomoci súdov je nutné zaoberať sa otázkou, z akého právneho vzťahu žalobca vyvodzuje v konaní ním uplatňovaný nárok (t.j. predmet konania), následne tento vzťah dôsledne analyzovať a nakoniec správne vyhodnotiť a posúdiť po právnej stránke. Za účelom zabezpečenia podkladov, nevyhnutných pre tento postup, ukladá zákon žalobcovi povinnosť uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti. Tie majú súdu umožniť, aby daný právny vzťah a z neho vyvodzovaný nárok analyzoval a právne kvalifikoval z aspektov, významných tak pre posúdenie rôznych otázok procesnej pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/120/2017 1216217634 28. marca 2019 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2019:1216217634.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu E. J., bývajúceho v E., zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Belicom, so sídlom v Martine, M. R. Štefánika 36, proti žalovanej HOCHTIEF SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, Miletičova 23, IČO: 44 298 170, o zaplatenie 3 448,2
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/163/2018 8116216384 31. 10. 2018 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2018:8116216384.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne U. P., narodenej XX. XX. XXXX., bývajúcej v C., C., zastúpenej JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom vo Svidníku, Sov. Hrdinov 163/66, proti žalovanej Home Credit Slovakia, a. s., so sídlom v Piešťanoch, Teplick
Meritum náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6912213527 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6912213527.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, proti žalovanej Slovenskej republik e, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. č.
MENU