Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1150

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

173 dokumentov
1621 dokumentov
6 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžk/3/2019 6016200493 20. 02. 2020 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2020:6016200493.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Prokurátorka Okresnej prokuratúr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžfk/59/2019 2018200249 25. 08. 2020 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2020:2018200249.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): F. Q
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžfk/39/2019 2018200086 25. 08. 2020 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2020:2018200086.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): G. E
Meritum zák. č. 610/2003 Z.z. a v čl. 13 smernica univerzálnej služby, rozsudky ESD C-222/08 (Európska komisia v Belgickom kráľovstve), C-389/08 (Base NV a ďalší) a C 14/83 (von Colson), univerzálna služba, neprimerané zaťaženie
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu Slovak Telekom, a. s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava , IČO: 35 763 469 , proti žalovanému Telekomunikačnému úrad u Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská 7, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/26/2016 1014201867 26. 01. 2017 JUDr. Jarmila Urbancová ECLI:SK:NSSR:2017:1014201867.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: eustream, a.s., IČO: 35 910 712, Votrubova 11/
Meritum § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
Najvyšší súd 4Sžf/ 1/201 6 Slovenskej republiky 4Sžf/ 45/2016 4Sžf/ 46/2016 4Sžf/47/2016 4Sžf/ 48/2016 4Sžf/ 49/2016 4Sžf/50/2016 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudkýň JUDr. Nory Ha lmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: RONY -TEX , s.r.o., Nám. A. H. Škultétyho 734/6 , Veľký Krtíš , IČO: 36 648 221 , z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/136/2013 1013200694 17.12.2013 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2013:1013200694.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Kleme
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžf/67/2015 1014201280 17. 10. 2017 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2017:1014201280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcov: 1/ INGSTEEL spol. s r.o.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/1/2019 1014201867 31. 07. 2019 JUDr. Jarmila Urbancová ECLI:SK:NSSR:2019:1014201867.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: eustream, a.s., IČO: 35 910 712, Votrubova 11/A
Meritum určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 3Ob do/40 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu : Ú. , so sídlom D. , IČO: X. , proti žalovan ým : 1/ S., so sídlom M. , IČO: X. , zastúpeného A.A. , so sídlom G. , IČO: X. , v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. A. , 2/ V. , so sídlom K. , IČ
MENU