Nájdené rozsudky pre výraz: námietka nesprávneho právneho posúdenia zisteného skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. platí, že ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) so zreteľom na dispozitívny úkon dovolateľa (žalovaného), ktorým vzal dovolanie späť, konanie o dovolaní zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 394 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mesto Vysoké Tatry , IČO: 00 326 585 , so sídlom v Starom Smokovci , proti žalovanému M. H. , bývajúcemu v Š., o zaplatenie 841,35 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 9 C 8/2011 , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 26. mája 2011 sp. zn. 8 Co 55/2011 , takto r o z h o d o l : Konanie o dovolan í z a s t
Právna veta: Najvyšší súd vo svojich rozhodnutiach chronicky zdôrazňuje, že primeranosť trestu sa v dovolacom konaní neskúma. To platí aj v prípade upustenia od uloženia súhrnného trestu a ďalšieho trestu podľa § 44 Tr. zák., nakoľko pri rozhodovaní o trestnej sankcii je korelátom použitia § 44 Tr. zák. záver konajúceho súdu o dostatočnosti, t. j. primeranosti predchádzajúceho trestu vo vzťahu k celej zbiehajúcej sa trestnej činnosti, a to najmä s ohľadom na prvok represie a individuálnej prevencie. Z toho dôvodu najvyšší súd nemôže pripísať žiadnu relevanciu tomu, ak sa obvinený v podanom dovolaní domáha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/24/2019 7616010245 9. októbra 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:7616010245.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku dňa 9. októbra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného
Meritum § 221/3 Tr. zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/60/2017 5115011069 26.10.2017 JUDr. Peter Szabo sudca ECLI:SK:NSSR:2017:5115011069.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného Y. L. pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 3 Tr. zák. a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 26. októbr
Meritum § 212/1, 4b Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/53/2021 3119014007 14.10.2021 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3119014007.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci obvineného Ľ. L., pre pokus zločinu krádeže podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona k § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného
Právna veta: Obvinený tým, že podal dotknuté daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, do ktorého nezahrnul daň z uskutočneného dodania tovaru ohľadom obchodnej spoločnosti Z. s r.o., hoci vedel, že k dodaniu tovaru v skutočnosti došlo, čím zatajil daň z pridanej hodnoty zo zdaniteľného plnenia na výstupe, skrátil daň z pridanej hodnoty o danú sumu. Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v čase skutku vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru dňom dodania tovaru a daň z pridanej hodnoty je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo dodanie tovaru u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 5Tdo/54/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 7217012460 Dátum vydania rozhodnutia: 13.01.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Kliment <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7217012460.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta
Meritum § 145/1, 2c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/27/2020 5118010200 18.05.2020 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5118010200.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí 18. mája 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvineného X., pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokus
Právna veta: Rozhodnutie súdu o odmietnutí návrhov na doplnenie dokazovania môže za istých okolností predstavovať porušenie práva na obhajobu - § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Stane sa tak vtedy, ak súd nevysvetlí - neodôvodní v uznesení o odmietnutí návrhov na doplnenie dokazovania podľa § 272 ods. 3 Trestného poriadku, (ktoré uznesenie sa len vyhlási a zaznamená do zápisnice o hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí a písomne nevyhotovuje), resp. minimálne v odsudzujúcom rozsudku v zmysle § 168 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku zrozumiteľným, úplným a presvedčivým spôsobom nadbytočnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/18/2021 5119010685 21.07.2021 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5119010685.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom 21. júla 2021 v Bratislave v trestnej veci obvineného Y. T. pre obzvlášť závažný zločin vr
Meritum § 212/1, 2 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/48/2020 2115010349 16. marca 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2115010349.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci proti obvinenému C. G., pre pokračovací prečin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Trestného zákon
MENU