Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 549

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

543 dokumentov
979 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd 7 Cdo 257/2 012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. P. , bývajúceho V. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. K. , advokátkou so sídlom V. , a 2/ JUDr. L. , bývajúceho V. , proti žalovaným 1/ Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Slovenskej republiky v Žiline , Kuzmányho 29, 2/ Min isterstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova 2 , a 3/ Slovenskej republike , za ktorú koná
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 14. marca 201 7 v trestnej veci odsúdeného D. K. , v konaní o uznan ie a výkone rozhodnutia , ktorým bola uložená trestná sankcia spojená s odňatím slobody , o odvolaní odsúdeného D. K. proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 25. novembra 201 6, sp.
Meritum 114 755,24 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/17/2020 1218206084 2. júna 2020 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2020:1218206084.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Združenie pre podporu ekologických palív, so sídlom Štefánikova 5, 81106 Bratislava, IČO: 50 578 472, zastúpeného Bardač s. r. o., so sídlom Lovinského 22, 811 04 Bratislava, IČO: 47 243 252, proti žalovanému SLOVNAFT, a.s.,
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžp/38/2012 1012200850 18.07.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:1012200850.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti BSZ, a. s., so sídlom v Košiciach, Be
Meritum zákon č. 327/2005 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamovej, v právnej veci navrhovateľa : A. , bytom K. , proti odporcovi : Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, I ČO : 30 798 841, kancelária Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec, o opravnom prostriedku navrhovat
Meritum § 329/1, 2 Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9516100198 Dátum vydania rozhodnutia: 14. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9516100198.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na nev erejnom zasadnutí 14. novembra 2018 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovanému Q. E. a spol., pre
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6711216218 Dátum vydania rozhodnutia: 17. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6711216218.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Ing. S. U. bývajúceho vo I., 2/ Z. U., bývajúceho vo L., zastúpených JUDr. Jozefom Veselým, advokátom so sídl om vo Veľkom Krtíši, Mierová č. 1, proti žalovanému I. U., bývajúcemu vo L., zastúpenému spoločnosťou Ul
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/26/2016 1014201867 26. 01. 2017 JUDr. Jarmila Urbancová ECLI:SK:NSSR:2017:1014201867.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: eustream, a.s., IČO: 35 910 712, Votrubova 11/
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/1/2019 1014201867 31. 07. 2019 JUDr. Jarmila Urbancová ECLI:SK:NSSR:2019:1014201867.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: eustream, a.s., IČO: 35 910 712, Votrubova 11/A
MENU