Nájdené rozsudky pre výraz: námietka zaujatosti voči Krajskému súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Ndt/14/2020 5620010176 15. 06. 2020 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2020:5620010176.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci odsúdeného Ing. C. K., pre prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona, vedenej n
Meritum § 209/1 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7516010100 Dátum vydania rozhodnutia: 9. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7516010100.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejno m zasadnutí 09. januára 2019 v Bratislave, v trestnej veci obžalovanej T. Z. pre zločin únosu podľa § 209
Meritum návrh na odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/ 14/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. M artina Bargela , na neverejnom zasadnutí 14. júla 2015 v Bratislave , v trestnej veci obžalovaného M. M. pre pokračovací prečin krádeže § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zák. a iné , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., takto r o z h o d o l : T
Meritum o vylúčení sudcov Krajského súdu v Bratislave
Najvyšší súd 8 Nc 4 6/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci pozbavenia spôsobilosti na právne úkony J., bývajúceho v B. , na návrh J., bývajúcej v B. , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 3 Ps 3/2013 a na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 4 Co 572 /2014, v konaní o vylúčení sudcov Krajského súdu v Bratislave z prejednávania a rozhodovania tejto veci, takto r o z h o d o l : I. Sudcovia Krajského súdu v Brati
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Ndz/1/2014 7013201268 13.02.2014 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2014:7013201268.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Spotrebiteľského združenia OSA, so sídlom Fedinova 9, Bratislava, IČO: 42 260 086, zastúpeného advokátskou kanceláriou HKP Legal, s.r.o. so sídlom Sasinkova 6, Bratislava, IČO: 36 727 334, proti žalovanému K
Meritum o námietke zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci maloletého T. Č. a maloletého Š. Č., oboch bývajúcich v N., detí rodičov Bc. J. Č., bývajúcej v N., a Ing. B. Č., bývajúceho v N., o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 11 P 30/2010, a na Krajskom súde v Nitre pod sp.zn. 5 NcC 15/2010, o námietke zaujatosti sudcov Krajského súdu v Nitre takto r o z h o d o l : Sudcovia Kra
Meritum o námietke zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci maloletého T. Č. a maloletého Š. Č., oboch bývajúcich v N., detí rodičov Bc. J. Č., bývajúcej v N., a Ing. B. Č., bývajúceho v N., o zverenie do výchovy, určenie výživného a styku a o vydanie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 11 P 38/2010, a na Krajskom súde v Nitre pod sp.zn. 25 NcC 9/2010, o námietke zaujatosti sudcov Krajského súdu v Nitre takto r o z h o d o
Kľúčové slová: nezávislosť a nestrannosť súduodňatie a prikázanie veci
R 58/2002
Právna veta: I. Základné princípy nezávislosti súdnictva vyjadrené v článku 141 Ústavy Slovenskej republiky a v § 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a v § 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov znamenajú, že súdne konanie a rozhodnutie nielen že majú byť objektívne a nestranné, ale objektívnymi a nestrannými sa majú javiť aj navonok. Funkcionári štátnej správy súdov, aj sudcovia sa preto majú zdržať takých verejných vyhlásení o očakávanom rozhodnutí vo veci, v ktorej súd koná alebo bude konať, ktoré by mohli vyvolať pochybnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením rozhodol, že predsedníčka senátu krajského súdu JUDr. S. S. je vylúčená z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci obvineného Ing. I. L., vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 1 T PT 25/01. Z odôvodnenia: Obvinený Ing. I. L. počas výsluchu predsedníčkou senátu krajského súdu dňa 19. júla 2002 namietol príslušnosť Krajského súdu v B. na predmetné konanie a vzniesol námietku príslušnosti a zaujatosti celého Krajského súdu v B
MENU