Nájdené rozsudky pre výraz: náprava vo veci, v ktorej nebol skutkový stav v pôvodnom konaní zistený úplne alebo správne

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o obnovu konania
Najvyšší súd 5 Cdo 292 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v právnej veci žalobkyne Ing. V. D. K. , za stúpenej JUDr. D. D. , proti žalovanému M. M.M. , zastúpenému JUDr. F. M. , v konaní o návrhu žalo bkyne na povolenie obnovy konania , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 7 C 22/2009, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 21. septembra 2010 sp. zn. 19 Co 194 /2009 , takto r o z h o d o l : Dov
Meritum o obnovu konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. , bývajúcej v Z. , zastúpenej JUDr. M. , advokátom so sídlom v K. , proti odporcom 1/ Ing. P. , bývajúcemu v Z. a 2/ A. , bývajúcej v Z. , o obnovu konania vedeného na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 10 C 193/2003 , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 2 C 173/2011 , o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 7. novembra 2013 sp. z
Meritum o obnovu konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ž. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. J., podnikajúcemu pod obchodným menom Ing. J., s miestom podnikania H. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. J., advokátom v H. , o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 14 C 123/2010, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 26. augusta 2013 sp. zn. 8 Co 100/2013, takto r o z h o d o l
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1011898474 Dátum vydania rozhodnutia: 6. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1011898474.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Ivany Nemčekovej, v spore žalobkyne PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752, z
Meritum obnovu konania 52Cbi/32/2009 33 193,91 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/16/2019 6019200056 30. septembra 2020 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:6019200056.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Ivice Čelkovej, v právnej veci žalobcu STAVEBNO-SERVISNÝ PODNIK a.s. „v konkurze", so sídlom Bánovská ce
MENU