Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na opravu rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/86/2020 Identifikačné číslo spisu: 8114211802 Dátum vydania rozhodnutia: 15.12.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:8114211802.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr.
Merito veci 101 573,39 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/108/2017 Identifikačné číslo spisu: 6308201912 Dátum vydania rozhodnutia: 16.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6308201912.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne MŠ INVESTMENT s.r.o., so sídlom v Brezne, Laskomerského 8, IČO 47 233 16
Merito veci sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému K. Š. a spol. , pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 17. marca 2011 v Bratislave sťažnosť obvineného L. F. proti uzneseniu predsedníčky senátu Špecializovaného trestné ho sú
Merito veci sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 5 Tost 6/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému K. Š. a spol., pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 17. marca
Merito veci určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd 5Obo/71/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd SR v právnej veci žalobcu: E., s. r. o., K. C., N., zast. Mgr. M. Š., M., N., proti žalovanému v 1. rade: JUDr. E. V., Z., Bratislava, SKP úpadcu E., a. s., K. C., N., žalovanému v 2. rade: Mgr. M. Š., B., Bratislava, zast. JUDr. I. C., A., P., Skalica, o určenie pravosti pohľadávky vo výške 212 727 6
Merito veci o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd -167 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E., s. r. o., K., zastúpeného Mgr. M.Š., M., proti žalovaným 1/ JUDr. E.V., Z., správcovi konkurznej podstaty úpadcu E., a. s., 2/ Mgr. M.Š., B., zastúpenému JUDr. I.C., advokátom, advokátska kancelária, S., o určenie pravosti pohľadávky, ktorá sa vedie na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 8 Cbi 167/2006, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenske
Merito veci o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd 1 Obdo V 23/2009-167 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E., s. r. o., K., zastúpeného Mgr. M.Š., M., proti žalovaným 1/ JUDr. E.V., Z., správcovi konkurznej podstaty úpadcu E., a. s., 2/ Mgr. M.Š., B., zastúpenému JUDr. I.C., advokátom, advokátska kancelária, S., o určenie pravosti pohľadávky, ktorá sa
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 5 Sžf 10/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., IČO: X., so sídlom U. č. 366, T., zastúpeného JUDr. E. K., advokátom so sídlom N. č. 9, K., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o návrhu na opravu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Sžf 10/2007 z 27. septem
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 5 Sžf 10/2007 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., IČO: X., so sídlom U. č. 366, T., zastúpeného JUDr. E. K., advokátom so sídlom N. č. 9, K., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalova
Merito veci o určenie neúčinnosti darovacej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. B., 2/ V. B., oboch bývajúcich v P., zastúpených JUDr. M. K., advokátkou v P., proti žalovanému Š. P., bývajúcemu v Ž., o určenie neúčinnosti darovacej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 9 C 109/2008, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 14. mája 2009 sp. zn. 7 Co 38/2009, rozhodol t a k t o : Dovolanie žalobcov o d m i e t a
MENU