Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na opravu rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci nahradenie vyhlásenia vôle a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/162/2017 Identifikačné číslo spisu: 1015892525 Dátum vydania rozhodnutia: 21.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015892525.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcov 1/ H. R., nar. XX. XX. XXXX, bývajúceho v T., Q., 2/ F. R., nar. X
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžr/162/2012 Identifikačné číslo spisu: 2009200164 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2013 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:2009200164.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ R. T., bytom U. XXX XX. R., 2/ R. T., bytom U., XXX XX R.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť. Zásada nemennosti vysloveného súdneho rozhodnutia ovláda vyhotovovanie jeho písomnej formy. Výnimku z tejto zásady tvorí ustanovenie § 164 O.s.p., na základe ktorého je možné vykonať opravu rozhodnutia, avšak len v prípade, že ide o chyby v písaní a počítaní a o také chyby, ku ktorým došlo na základe zjavného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/13/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: N., a.s., IČO: X., so sídlom N., zast.: JUDr. I., advokátom z advokátskej spoločnosti Č., s.r.o. so sídlom P., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, pracovisko Trnava, so sídlom Hlboká ul.č.8/1, Trnava, zast.: JUDr.
Merito veci o určenie neúčinnosti darovacej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. B., 2/ V. B., oboch bývajúcich v P., zastúpených JUDr. M. K., advokátkou v P., proti žalovanému Š. P., bývajúcemu v Ž., o určenie neúčinnosti darovacej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 9 C 109/2008, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 14. mája 2009 sp. zn. 7 Co 38/2009, rozhodol t a k t o : Dovolanie žalobcov o d m i e t a
Merito veci o určenie vlastníctva
Najvyšší súd 4 Cdo 267/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ľ. B., bývajúcej v B., 2/ RNDr. A. B., CSc., bývajúceho v I., 3/ A. M., bývajúcej v A., 4/ I. B., bývajúceho v B., 5/ A. M., bývajúcej v P., 6/ M. M., bývajúceho v P.P., 7/ B. M., bývajúceho v P., 8/ R. M., bývajúceho v P., 9/ I. M., bývajúceho v P., 10
Merito veci sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému K. Š. a spol. , pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné , prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 17. marca 2011 v Bratislave sťažnosť obvineného L. F. proti uzneseniu predsedníčky senátu Špecializovaného trestné ho sú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkami pre vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku súdu v zmysle ustanovenia § 165 OSP teda sú: - žiadosť účastníka konania o vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku, - podanie žiadosti pred tým, než predmetný rozsudok nadobudne právoplatnosť, - odôvodnenie rozsudku nemá podklad v zistení skutkového stavu. Oprava odôvodnenia rozhodnutia v zmysle § 165 OSP sa môže týkať len skutkových zistení a nie právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 165 ods. 2 O.s.p., konkrétne slovné spojenie „o oprave rozhodne“ je nutné vykladať tak, že odvolací súd v rámci svojej právomoci (1. hlava 4. časti O.s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžr/158/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: v rade A/ P., bytom D., v rade B/ A., bytom D., obaja právne zastúpení: Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka JUDr. Blendovský, s. r. o., so sídlom Potočná 2835/lA, Čadca, proti odporcovi: Správa katastra Čadca, so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca, za účasti účastn
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 5 Sžf 10/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., s.r.o., IČO: X., so sídlom U. č. 366, T., zastúpeného JUDr. E. K., advokátom so sídlom N. č. 9, K., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, o návrhu na opravu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Sžf 10/2007 z 27. septem
Merito veci 101 573,39 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/108/2017 Identifikačné číslo spisu: 6308201912 Dátum vydania rozhodnutia: 16.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6308201912.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne MŠ INVESTMENT s.r.o., so sídlom v Brezne, Laskomerského 8, IČO 47 233 16
Merito veci starobný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/3/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015200059 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200059.5 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: O. bytom O. XXXX/XX, S., právne zastúpeného advokáto
MENU