Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na opravu rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/86/2020 Identifikačné číslo spisu: 8114211802 Dátum vydania rozhodnutia: 15.12.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:8114211802.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr.
Merito veci nahradenie vyhlásenia vôle a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/182/2021 Identifikačné číslo spisu: 1302899826 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1302899826.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ U. F., bývajúceho v Q., A. XX, 2/ M. F., bývajúcej v Q., A. XX, 3/ Ing.
Merito veci ochranu osobnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Co/3/2019 1098899098 30.06.2021 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1098899098.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Petra Brňáka a JUDr. Ľubora Šeba v spore žalobcov 1/ I.. N. R. a 2/ Š. R., oboch trvale bytom v C. XXX, proti žalovanej V.. Z. T., trvale bytom v H., H. X, zastúpenej JUDr. Mi
Merito veci nahradenie vyhlásenia vôle a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/162/2017 Identifikačné číslo spisu: 1015892525 Dátum vydania rozhodnutia: 21.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015892525.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcov 1/ H. R., nar. XX. XX. XXXX, bývajúceho v T., Q., 2/ F. R., nar. X
Merito veci starobný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9So/3/2016 Identifikačné číslo spisu: 1015200059 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015200059.5 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: O. bytom O. XXXX/XX, S., právne zastúpeného advokáto
Merito veci 101 573,39 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/108/2017 Identifikačné číslo spisu: 6308201912 Dátum vydania rozhodnutia: 16.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6308201912.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne MŠ INVESTMENT s.r.o., so sídlom v Brezne, Laskomerského 8, IČO 47 233 16
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/76/2015 Identifikačné číslo spisu: 5014200749 Dátum vydania rozhodnutia: 26.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5014200749.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAMART REAL, s. r. o., so sídlom Robotnícka 1 E, Martin, zastúp
Merito veci zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/145/2015 Identifikačné číslo spisu: 3513200166 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3513200166.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. V., bytom A. XXX, proti žalovanému: 1/ Ok
Merito veci neúčinnosť právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nc/8/2016 Identifikačné číslo spisu: 3815218498 Dátum vydania rozhodnutia: 13.09.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3815218498.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne O., bývajúcej v Z., proti žalovaným 1/ K. bývajúcemu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžr/162/2012 Identifikačné číslo spisu: 2009200164 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2013 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:2009200164.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ R. T., bytom U. XXX XX. R., 2/ R. T., bytom U., XXX XX R.,
MENU