Nájdené rozsudky pre výraz: návrh obžalovaného na odňatie a prikázanie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 116

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe za miesto spáchania trestného činu podvodu považuje jednak miesto, kde sa páchateľ dopustil konania, ktorým uviedol niekoho do omylu, využil niečí omyl alebo zamlčal podstatné okolnosti, ďalej miesto, kde vznikla škoda a tiež miesto, kde sa páchateľ obohatil. Z podanej obžaloby vyplýva, že obžalovaný uzavrel rámcovú zmluvu v Prievidzi, tu prevzal od poškodenej organizácie tovar a tu sa mal aj obohatiť, preto bola obžaloba podaná na Okresnom súde Prievidza. Škoda bola síce spôsobená organizácii so sídlom v Českej republike, táto skutočnosť však vzhľadom na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému J. H. pre obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 2 T 18 3/2011 na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2012 v Bratislave o návrhu obžalovaného na odňatie a prikáz
Meritum návrh na odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/ 14/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. M artina Bargela , na neverejnom zasadnutí 14. júla 2015 v Bratislave , v trestnej veci obžalovaného M. M. pre pokračovací prečin krádeže § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zák. a iné , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., takto r o z h o d o l : T
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci
Právna veta: V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Pod dôležitými dôvodmi sa rozumejú najmä dôvody rýchlosti konania, hospodárnosti, napríklad vylúčenie všetkých sudcov daného súdu z rozhodovania, uskutočnenie spoločného konania, ak boli podané obžaloby na toho istého obžalovaného na rôznych súdoch, poškodeným alebo blízkou osobou vo vzťahu k obžalovanému je sudca alebo iný zamestnanec súdu, na ktorom bola podaná obžalob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. decembra 2016 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci obžalovaného L. S., pre obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1, § 186 ods. 1, ods. 2, písm. c /, s poukazom na § 139 písm. a / Tr. zák., ods. 4 písm. a / Tr. zák. a iné , o návr
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 31. januára 2017 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci proti obžalovanému L. K. , pre pokus obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia podľa § 14 k § 284 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. a/, písm. c/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné o návrhu obžalo
Meritum odňattie a prikázanie veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a členov senátu JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci obžalovanej E. E., pre zločin obchodovania s deťmi podľa § 180 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 6. novembra 2008 v Bratislave, prerokoval návrh obžalovanej na odňatie a prikázanie veci a podľa § 23 ods. 1 Tr. por. rozhodol t a
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 6 Ndt 12 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 26. septembr a 201 2 v Bratislave v trestnej veci proti o bžalovanému B. Š. spol. pre obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. d/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák., sčasti v štádiu pokusu podľa § 14
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d 6 Ndt 18/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 27 . novembra 2014 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného JUDr. J. V. pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1 Tr. zák. formou účastníctva p odľa § 21 ods. 1 písm. b/ Tr. zák., o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci takto
Meritum odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Bargela , na neverejnom zasadnutí 17. júna 2015 v Bratislave , v trestnej veci obžalovaného R. K. a spol., pre pokračovací zločin podvodu § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/, § 20 Tr. zák. , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., tak to r o z h o d o l :
Právna veta: Delegáciou – teda odňatím a prikázaním veci je možné zmeniť miestnu príslušnosť. Aby mohlo k odňatiu a prikázaniu veci dôjsť je nutné, aby na takýto krok existovali dôležité dôvody. Zákon dôležité dôvody nedefinuje ba ich neuvádza ani demonštratívne, preto je iba na úvahe nadriadeného súdu, ktoré dôvody bude považovať za opodstatnené.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Tdo 16 /20 15 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením konanom dňa 29 . apríla 201 5 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenému Ľ. L. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodov
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. októbra 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného R. D. , pre prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák., o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci, takto r o z h o d o l : Podľa § 23 ods
MENU