Nájdené rozsudky pre výraz: návrh žalobcu na opravu uznesenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: príslušnosť prokurátorarozhodnutie prokuratúrysúd v správnom súdnictve
R 70/2014
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia prokuratúry pri plnení jej úloh, nie je daná právomoc súdu v správnom súdnictve, ale je daná právomoc prokuratúry.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. Š., nar. X. , bytom S., proti žalovanému: Okresná prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1Pn 14/12 -8 zo dňa 20. marca 2012, o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. zo dňa 21. augusta 2013 , jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovens kej republiky návrhu žalobcu
Merito veci o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Ndc 5/2012 z 28. mája 2012
Najvyšší súd 4 Ndc 5/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. P., bývajúceho v Š., proti žalovanému JUDr. J. Č., bývajúcemu v K., o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o návrhu žalobcu podľa § 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.
Merito veci § 164 Občianskeho súdneho poriadku, Návrh na opravu zrejmých nesprávností
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/43/2016 Identifikačné číslo spisu: 3007200311 Dátum vydania rozhodnutia: 27.09.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:3007200311.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: NOWACO Slovakia, s.r.o., so sídlom Piešťanská 2321/71, Nové Mesto
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 1Cdo/169/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5307206449 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Cisárová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5307206449.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ V., bytom Y., 2/ I., bytom Y., proti žalovaným: 1/ N., bytom
Merito veci pozemkové veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžrk/1/2017 Identifikačné číslo spisu: 1016200628 Dátum vydania rozhodnutia: 09.05.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1016200628.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: LÁNY s.r.o., Fučíkova 29, 908 51 Holíč, IČO: 46 663 177, p
Merito veci o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K. , bývajúceho v N. , zastúpen ého Mgr. O. F., advokátom so sídlom AK v S., proti žalovanej C. , so sídlom v B. , IČO : X. , o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 220/2011, o do volaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e z 28 . novembra 2012, sp. zn. 25 Co 74/2012, 25 Co 75/2012, takto r o z h o
Merito veci o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti
Najvyšší súd 4 Cdo 181/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K., bývajúceho v N., zastúpeného Mgr. O. F., advokátom so sídlom AK v S., proti žalovanej C., so sídlom v B., IČO : X., o zrušenie vyhlásenia dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 220/2011, o dovolaní žalob
Merito veci abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Ndc/22/2020 Identifikačné číslo spisu: 5020200410 Dátum vydania rozhodnutia: 25.02.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Klenková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:5020200410.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu EuroSpotrebiteľ, občianske združenie, so sídlom v Kysuckom Novom Meste
Merito veci návrh na opravu rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenske j republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. Š., nar. X. , bytom S., K. N. M.. , proti žalovan ej: „Konfiškačná komisia v Bratislave, sídlo neznáme resp. jej právny nástupca“ - Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, so sídlom Trenčianska 55, Bratislava , v konaní o zrušenie rozhodnutia Konfiškačnej komisie v Bratislave č. 11230/1948 zo dňa 7. a 10. mája 1948 , o návrhu žalobcu na opravu uznesenia Najvyššieho súdu Slovens
MENU