Nájdené rozsudky pre výraz: nebezpečnosť činu pre spoločnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
157 dokumentov
45 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum odvolanie prok. a obž.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Gabriely Šimonovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 30. januára 2013 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému M. P. a spol. , pre obzv lášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné, o odvolaniach prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej pro
Právna veta: Materiálna dôvodnosť väzby je daná iba za situácie, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený, čo je zrejmé z ustanovenia § 71 ods. 1 Tr. por. Formálne podmienky väzby sú naplnené vtedy, ak z konania obvineného alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že by obvinený mohol konať spôsobom uvedeným v § 71 ods. 1 písm. a/, písm. b/, písm. c/ Tr. por., teda že by mohol ujsť, alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Tost 6/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUD r. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného M. V. pre zločin skrátenia dane a poistného podľa § 27 6 ods. 1 , ods. 4 Tr. zák., na neverejnom zasadnutí 11. marca 201 1 v Bratislave, o sťažnosti ach ob vineného a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej
Meritum odvolanie obžlovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predse du JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. M artina Piovartsyho a JUDr. Richarda Bureša na verejnom zasadnutí konanom dňa 28. októbra 2014 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného Ľ. L. pre prípravu na trestný čin vraždy podľa § 7 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. j/ Tr. zák. č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 183/ 1999 Z. z. a iné, o odvolaní obžalovaného Ľ. L. , proti r
Meritum odvolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Jozefa Kanderu a Pavla Farkaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 12. marca 2008 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalova- nému J. F. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. f/ Tr. zák., o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 5. j
Meritum odvolanie krajského prokurátora a obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského v trestnej veci obžalovaného N. M. pre tre stný čin sexuálneho násilia ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 ods. 1, § 241a ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpis ov (Tr. zák. ) na neverejnom zasadnutí 15. decembra 2010 v Bratislave o odvolaní krajského prokurá
Meritum odvolanie prokurátora ÚŠP GP SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obžalovaného MUDr. R. B. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí konanom 29. apríla 2010 o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slov
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského v trestnej veci obžalovaného K. P. pre pokračovací trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) prerokoval na verejnom zasadnutí 13. októbra 2010 v Bratislave odvolanie obžalovaného K. P., ktoré podal proti rozsudku Krajs
Meritum odvolania prokurátora ÚŠP GP SR a obžalovaných
N a j v y š š í s ú d 3 To 3/201 5 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a členov senátu JUDr . Pavla Farkaša a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obžalovaného Š. F. a spol . pre prečin volebnej korupcie podľa § 336a o ds. 2 písm. a/ Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona na verejnom zasadnutí konanom 15. apríla 2015 v Bratislave, prerokov al odvolan
Meritum § 185a/1 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9507100043 Dátum vydania rozhodnutia: 11. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9507100043.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina, v trestnej veci obžalovaného G. C. a spol., pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a te
Právna veta: Námietky chýb rozhodnutia a konania vzmysle § 374 ods. 1 (ods. 3) Trestného poriadku, s označením dôvodu dovolania podľa požiadavky odseku 2 naposledy označeného ustanovenia (teda uplatnené riadne), sú obligatórnou náležitosťou dovolania - ak je v dovolaní uvedená aspoň jedna taká námietka, bude sa ňou dovolací súd zaoberať (pokiaľ sú splnené ostatné zákonné podmienky dovolacieho konania). Dovolací súd sa však nebude zaoberať námietkami uplatnenými po uplynutí lehoty na podanie dovolania uvedenej v § 370 ods. 1, 2 Trestného poriadku (teda nie včas), okrem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) uznesením z 3. septembra 2018, sp. zn. 2 Tdo 7/2018, v trestnej veci obvineného Mgr. Y. B. pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 31. decembra 2005 (ďalej len „Tr. zák.“) a iné, dovolanie obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 10. februára 2009, sp. zn. 5To/137/2007, podľa § 382 písm. c) Tr. por. odmietol. Z odôvodnenia: Ok
MENU