Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatky v poučení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (§ 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku) nie je daný, ak sa petit žaloby, jej skutkové tvrdenia a právne hodnotenie neviažu na odstránenie konkrétnej spornosti žalobcom uplatneného práva.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd v Martine rozsudkom z 9. júla 2014 č.k. 5C/50/2013-86 (v poradí druhým) určil, že dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 21. októbra 2012, vklad ktorej bol povolený rozhodnutím pod č.k. x zo dňa 7. februára 2013 v časti nehnuteľností zapísaných na LV č. X, k.ú. X (ďalej v texte „Dohoda“), je neplatný právny úkon. Odvolávajúc sa na závery uznesenia odvolacieho súdu, ktorým bol jeho predchádzajúci zamietajúci rozsudok v prejednávanej veci zrušený
Kľúčové slová: dôkaz listinou dokazovanieštátny jazyk
Právna veta: Ustanovenie § 129 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku neumožňuje vykonať dokazovanie prečítaním listiny, ktorej preklad nebol vyhotovený v štátnom alebo českom jazyku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ľ. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. L. , advokátom , so sídlom v Ž. , o 2 197,01 €, vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 13 C 164/2009, o dovolaní žalovaného proti ro zsudku Krajského súdu v Žiline z 29. marca 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011 v znení opravného uznesenia z 21. júna 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011, takto r o
Právna veta: Oprávnená držba popri všeobecných znakov držby musí spĺňať požiadavku dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Dobrá viera (ako predpoklad oprávnenej držby) je presvedčením nadobúdateľa, že nekoná bezprávne, keď si prisvojuje určitú vec. Iba samotná detencia k vydržaniu nestačí. Oprávnená držba sa musí opierať o právny titul (formálne správny, neplatný, či domnelý) a súčasne musí byť poctivá v zmysle existencie dobrej viery držiteľa. Len výnimočne sa môže zakladať na ospravedlniteľnom právnom omyle. Ospravedlniteľný je omyl, ku ktorému došlo napriek tomu, že mýliaci sa postupoval s obvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7MCdo/4/2013 3108209005 19.02.2014 JUDr. Marián Sluk ECLI:SK:NSSR:2014:3108209005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Oľgy Trnkovej, v právnej veci žalobcu Mesta Trenčín, Mierové námestie č. 2, IČO: 00 312 037, proti žalovaném
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/228/2019 8217201262 27.05.2020 JUDr. Milan Ľalík sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8217201262.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ing. U. R., bývajúcej v L., zastúpenej JUDr. Martinom Špakom, advokátom v Spišskej Novej Vsi, Odborárov 49, proti žalovanému Mestu Bardejov, so sídlom v Bardejove, Radničné námestie 16, IČO: 00 321 842, o určenie vlastní
Súd: Najvyšší správny súd SR <br/>Spisová značka: 5Svk/10/2022 <br/>Identifikačné číslo spisu: 7019200826 <br/>Dátum vydania rozhodnutia: 1. júla 2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská <br/>Funkcia: predsedníčka senátu <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7019200826.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/914/2015 8113208346 20. 12. 2016 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2016:8113208346.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. Y. Y., bývajúcej v L., časť I., C.. XXX/XX 2/ Mgr. U. Y., bývajúceho vo U. L., U. L. XX, zastúpených JUDr. Peter Franko, advokátska kancelária s. r. o., so sídlom v Košiciach, Popradská 82, v mene kto
Meritum o zaplatenie 11 949,81 €
Najvyšší súd 8 Cdo 445/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. P., bývajúcej v K., v dovolacom konaní zastúpenej Prof. JUDr. Jánom Klučkom, CSc., advokátom so sídlom advokátskej kancelárie v Košiciach, Ku Potoku 4, proti žalovanému I. K., bývajúcemu v K. v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. Máriou Tomčovou, advokátkou so sídlom advokátskej kancelárie v Košiciach, Tolstého 2, o zaplatenie 11 949,81 €, ktorá právna vec bola vedená na Okr
Meritum zaplatenie 3 319,39 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/510/2015 2211202554 25.04.2017 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:2211202554.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v spore žalobkyne REAL CENTER s.r.o., so sídlom Malé Dvorníky 333, IČO : 44 121 890, zastúpeného
Meritum o 2 197,01 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 16/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanému Ľ., bývajúcemu v Ž., zastúpenému JUDr. L., advokátom, so sídlom v Ž., o 2 197,01 €, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 13 C 164/2009, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. marca 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011 v znení opravného uznesenia z 21. júna 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011, takto rozhodol: Najv
MENU