Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia súdu prvého stupňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
93 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ ide o dovolací dôvod v zmysle ustanovenia § 371 ods. 1 písm. i) Tr. por., dovolací súd hodnotí skutkový stav pri rozhodovaní o dovolaní len z toho hľadiska, či skutok alebo iná okolnosť skutkovej povahy boli správne právne posúdené. Z tohto pohľadu hodnotí aj skutočnosť, či skutok, z ktorého bol obvinený uznaný za vinného, bol v tzv. skutkovej vete rozsudku vymedzený tak, aby zodpovedal znakom skutkovej podstaty príslušného trestného činu. Uvedený dovolací dôvod pripúšťa iba právne námietky vo vzťahu ku skutkovému stavu zistenému súdmi nižších stupňov. Podstatou správnej právnej kval ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4114010530 Dátum vydania rozhodnutia: 21. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4114010530.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej veci proti obvinenému D. N., pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. c) Tr.
Právna veta: Vyhláška č. 55/1994 Z.z. umožňovala, aby jeden daňový subjekt používal svoju vlastnú elektronickú registračnú pokladnicu (vo všetkých jeho predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti), prostredníctvom ktorej vyhotovoval kupujúcemu doklad, na ktorom okrem iného, bol identifikovaný aj daňový subjekt. V prípade, že viaceré daňové subjekty, ktoré vykonávali činnosť na základe zmluvy o združení uzatvorenej podľa § 829 Občianskeho zákonníka a predávali tovar alebo poskytovali služby v tom istom predajnom mieste, mohli používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Sž f 1/2010 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a člen ov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu M. B. , s.r.o., zastúpeného advokátom JUDr. D. R. , proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej repu bliky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí žalovaného č. I/222/19465/ 2008/990
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu, určenie neexistencie záložného práva a nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 192/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. B. K., bývajúcej v B., 2/ G. P., bývajúceho v B., 3/ M. S., bývajúcej v B., 4/ F. B., bývajúceho v B., 5/ G. F., bývajúcej v B., 6/ G. B., bývajúcej v B., všetkých zastúpených JUDr. L. L., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ P., so sídlom v B., 2/ Ing. P. J., bývajúcemu v B., 3/ M. J., bývajúcej v B., o určenie neplatnosti právneho úkonu, určenie neexistencie zá
Meritum o určenie neplatnosti právneho úkonu, určenie neexistencie záložného práva a nariadenie predbežného opatrenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ Mgr. B. K. , bývajúcej v B. , 2/ G. P. , bývajúce ho v B. , 3/ M. S., bývajúcej v B. , 4/ F. B. , bývajúce ho v B. , 5/ G. F. , bývajúcej v B. , 6/ G. B. , bývajúcej v B. , všetkých zastúpen ých JUDr. L. L. , advokát om so sídlom v B. , proti žalovan ým 1/ P. , so sídlom v B. , 2/ Ing. P. J., bývajúce mu v B. , 3/ M. J., bývajúcej v B. , o určenie neplatnosti právneho úkonu,
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžf/93/2014 7013200987 23.11.2016 JUDr. Elena Kováčová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:7013200987.1 UZNESENIE Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu: KOVOZBER, s.r.o., Radlinského č. 28, Spišská Nová Ves, právne zastúpený advokátom JUDr
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu: KOVOZBER, s.r.o., Radlinského č. 28, Spišská Nová Ves, právne zastúpený advokátom JUDr. Eugenom Kostovčíkom, Advokátska kancelária so sídlom Gelnická 33, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo
Meritum určenie, že záložné právo zaniklo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/25/2014 5613200510 30.04.2015 JUDr. Anna Marková sudca ECLI:SK:NSSR:2015:5613200510.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu MONAQ Leasing, a. s., Bratislava, Panská 13, IČO: 35 864 001, zastúpeného Čarnogurský ULC, s. r. o., Tvarožkova 5, Bratislava, IČO: 35 975 016, proti žalovaným: 1/ Poštová banka, a. s., Bratislava, Dvořákovo nábrež
Meritum o určenie, že záložné právo zaniklo
Najvyšší súd 5 Obdo 23/2014 Slovenskej republiky 5 Obdo 24/2014 5 Obdo 25/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., a. s., B., IČO: X., zastúpeného Č., s. r. o., T., IČO: X., proti žalovaným: 1/ P., a. s., B., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. M. L., Z., adresa pre doručovanie: G., 2/ O., s. r. o., X.H., IČO: X., zastúpenému N. & P., s. r. o., R., IČO: X., 3/ I., a. s., B., IČO: X., zastúpenému K. & A., s. r. o., U., o určenie zániku záložného práva a o n
Meritum určenie, že záložné právo zaniklo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/23/2014 5613200510 30.04.2015 JUDr. Anna Marková sudca ECLI:SK:NSSR:2015:5613200510.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu MONAQ Leasing, a. s., Bratislava, Panská 13, IČO: 35 864 001, zastúpeného Čarnogurský ULC, s. r. o., Tvarožkova 5, Bratislava, IČO: 35 975 016, proti žalovaným: 1/ Poštová banka, a. s., Bratislava, Dvořákovo nábrež
MENU