Nájdené rozsudky pre výraz: nekalá podmienka v spotrebiteľskej zmluve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 240

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
987 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme rozhodcovského rozsudku, je materiálne vykonateľný. Z povahy rozhodcovského konania, ktoré je v zákonom vymedzených prípadoch alternatívnou možnosťou k súdnemu sporovému konaniu, totiž vyplýva, že jeho rezultátom môže byť titul, splnenia ktorého sa možno domáhať vykonaním exekúcie. Vzhľadom na uvedené, konanie nie je zaťažené dovolateľom namietanou vadou uvedenou v ustanovení § 237 písm. d/ O. s. p. Najv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: B. , s. r. o., so sídlom A. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou V. , s. r. o. , K. , IČO: X. , proti povinnému : R. , nar. X. , bytom N. , o vymoženie 1 659,70 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 26 Er 938 /201 0, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30 . apríla 2012 , č. k. 9 CoE 223 /201 1-44 , takto
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Oboer 19/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., A., IČO: X., zastúpený: V., s. r. o., K., IČO: X., proti povinnej: R., nar. X., R., o vymoženie 757,15 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn.: 4 Er 802/2011, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 28. septembra 2012, č. k.: 13 CoE 287/2012-47, takto rozhodol: Dovolanie oprávneného sa o d m
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/1011/2015 Identifikačné číslo spisu: 6613212927 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6613212927.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Z. bývajúcej v J., proti žalovanej Rapid life životná poisťo
Merito veci o vymoženie pohľadávky 200,85 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 4Oboer/367/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: P., s. r. o., so sídlom P., Bratislava, IČO: X., zastúpená advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom G., Bratislava, IČO: X., proti povinnému: R., nar. X., bytom Veľká Okružná X., Partizánske, o vymoženie príslušenstva pohľadávk
Merito veci o vymoženie 1.051,58 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 7 ECdo 270/2014 Slovenskej republiky 7 CoE 172/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, ICO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grӧ sslingova č. 4, proti pov
Merito veci o vymoženie 1.051,58 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 7 ECdo 270/2014 Slovenskej republiky 7 CoE 172/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, ICO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grӧ sslingova č. 4, proti pov
Merito veci vymoženie 127,46 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5OboE/89/2013 Identifikačné číslo spisu: 4606203571 Dátum vydania rozhodnutia: 16.12.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4606203571.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
Merito veci vymoženie 127,46 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Oboer/228/2013 Identifikačné číslo spisu: 4606203571 Dátum vydania rozhodnutia: 16.12.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4606203571.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO
Merito veci pre vymoženie 491,97 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Pohotovosti, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, v dovolacom konaní zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene a na účet ktorej koná konateľ a advokát doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., proti povinnej I. G. , bývajúcej v H. , pre vymoženie 491,97 € s príslušenstvom , vedenej na Okres
MENU