Nájdené rozsudky pre výraz: nemeritórne rozhodnutie odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

42 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ako už dovolací súd vyššie uviedol, právna otázka položená dovolateľom v dovolaní musí byť zásadná (určujúca) pre rozhodnutie vo veci, čo znamená, že práve od jej vyriešenia záviselo rozhodnutie súdu v spore. Dovolateľom položená právna otázka uvedené kritérium nespĺňa a jej formulácia opomína základné závery rozhodujúce pre právne úvahy odvolacieho súdu. Pre záver o tom, že ide o právnu otázku kľúčovú pre rozhodnutie vo veci samej a pre posúdenie prípustnosti dovolania, nie je rozhodujúci subjektívny názor sporovej strany, že daná právna otázka môže byť pre ňu rozhodujúca, ale významný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/77/2019 Identifikačné číslo spisu: 5114236944 Dátum vydania rozhodnutia: 15.04.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Nemčeková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5114236944.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: G-TERM Slovensko, s. r. o., so sídlom Na Bystričku 16,
Merito veci § 219/1, 2b,j Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1TdoV/5/2017 Identifikačné číslo spisu: 9017200034 Dátum vydania rozhodnutia: 22.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Libor Duľa Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9017200034.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka,
Merito veci 120 000 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nc/2/2022 Identifikačné číslo spisu: 1716201933 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2022 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1716201933.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: S. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. X, XXXX E., O., zastúpený: Advokát
Merito veci o zaplatenie 44 131,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : A. P. - D., so sídlom v S., IČO : X., zastúpeného JUDr. D. C., advokátkou v B., proti žalovaným : 1/ A. B., bývajúcemu v L. a 2/ D. B., bývajúcej v B., obom zastúpeným JUDr. M. K., advokátom v B., o zaplatenie 44.131,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 43 C/30/2006, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. marc
Merito veci o zaplatenie 44 131,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 2 Cdo 254/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : A. P. - D., so sídlom v S., IČO : X., zastúpeného JUDr. D. C., advokátkou v B., proti žalovaným : 1/ A. B., bývajúcemu v L. a 2/ D. B., bývajúcej v B., obom zastúpeným JUDr. M. K., advokátom v B., o zaplatenie 44.131,- Sk s príslušenstvom, vedenej n
Merito veci odvolanie krajského prokurátora
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v Bratislave 18. mája 2011 v trestnej veci obžalovaného P. H. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), o odvolaní krajského prokurátora v Bratislave proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21. marca 2011, sp. zn. 5 T 1/05, takto r o z h o d o l : Podľa § 256 zák. č. 141/1961 Zb. v znení nes
Merito veci odvolanie krajského prokurátora
Najvyšší súd 3 To 5/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v Bratislave 18. mája 2011 v trestnej veci obžalovaného P. H. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), o odvolaní krajského prokurátora v Bratislave proti rozsudku Krajského súdu v Brati
Merito veci o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Najvyšší súd -111 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa 1/ Ing. P.A., likvidátora spolonosti B., s. r. o., P., 2/ P., s. r. o., P., zastúpeného advokátom JUDr. M.M., K., proti dlžníkovi B., s. r. o. v likvidácii, P., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 5K 68/03, o dovolaní navrhovateľa 2/ proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. februára 2007
Merito veci o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Najvyšší súd 1 Obdo V 56/2007-111 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa 1/ Ing. P.A., likvidátora spolonosti B., s. r. o., P., 2/ P., s. r. o., P., zastúpeného advokátom JUDr. M.M., K., proti dlžníkovi B., s. r. o. v likvidácii, P., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Bratislave
MENU