Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047707
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neodvedenie dane a poistného


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neodvedenie dane a poistného
  • neodvedenie nájdené 107 krát v 72 dokumentoch
  • dany nájdené 297038 krát v 43841 dokumentoch
  • a nájdené 3245566 krát v 62928 dokumentoch
  • poistny nájdené 20817 krát v 2651 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Ustanovenie § 86 ods. 1 písm. e/ Tr. zák. o účinnej ľútosti totiž predpokládá, že splatná daň alebo poistné bolo zaplatené v celkovej dlžnej čiastke a nie iba jej časť, ako to učinila obvinená. Neobstojí potom argumentácia uvedená v napadnutom rozsudku krajského súdu založená na tvrdení, že ak zostatková dlžná čiastka nedosahuje výšku škody v malom rozsahu, nie je možné skutok obvinenej posúdiť ako prečin. Obvinená aj napriek neskoršej čiastočnej úhrade dlžného poistného totiž naplnila všetky znaky skutkovej podstaty prečinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 Tr. zák., pretože k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky na ve rejnom zasadnutí konanom dňa 25. októbra 2016 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci proti obvinenej Ing. I. B. pre prečin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 Tr. zák. o dovolaní g enerálneho pro kurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo .
Právna veta: I. Podstata skrátenia dane v zmysle § 148 ods. 1 Tr. zák. spočíva v akomkoľvek úmyselnom konaní páchateľa, ktorým dosiahne, že mu príslušný štátny orgán daň vôbec nevymeria alebo mu ju vymeria v nižšej ako zákonom určenej čiastke, pokiaľ bola skrátená v nie malom rozsahu. Skrátením dane nie je však púhe neodvedenie už vyrubenej dane. Takáto dávka sa predpísaným spôsobom vymáha. II. Konanie páchateľa spočívajúce v tom, že úmyselne neodvedie príslušnému štátnemu orgánu sumy zrazené na účely dane z príjmu z hrubej mzdy od osôb povinných daň platiť, ale tieto si ponechá, zakladá znaky trestnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obvodný prokurátor pre Bratislavu V uznesením z 2. februára 1994, č.k. 1 Pv 1209/93, podlá § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinenému B. Č. pre trestný čin skrátenia dane podlá § 148 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že ako súkromný podnikateľ, majiteľ firmy BO-MI a vlastník predajne potravín na Mlynari- čovej ul. č. 9 v Bratislave, počas obdobia apríl - júl 1993 zrážal svojim pracovníkom daň z príjmov v celkovej výške 26 732 Sk, túto neodviedol do štátneho rozpočtu a .
Právna veta: K dovolaciemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Zásada „právo na obhajobu" vyjadruje požiadavku, aby v trestnom procese bola zaručená ochrana práv a záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, a je teda nevyhnutým prostriedkom úspešného výkonu súdnictva smerom k ochrane základných práv a slobôd. Jej legislatívne vyjadrenie a reálne zabezpečenie svedčí v podstate nielen o stupni demokracie v trestnom procese daného štátu, ale vo svojej podstate jej realizácia v čo najširšom meradle je nielen v záujme osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ale v záujme celej spoločnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .). Rozs udkom z 18. septembra 2009, sp. zn. 2 T 66/2007 súd uznal obvineného vinným z 1/ trestného činu neodvedenie dane a poistného podľa § 148a ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. a z 2/ prečinu podvodu v zmysle § 221 ods .
Právna veta: Skutková podstata trestného činu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a písm. c/ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. vyžaduje prisvojenie si cudzej veci, ktorá bola obvinenému zverená. Objektom tohto trestného činu je vlastníctvo veci a predmetom útoku je cudzia vec, ktorá bola páchateľovi zverená. Zverenou vecou sa rozumie vec vo vlastníctve inej osoby, ktorú má páchateľ na základe zmluvy v oprávnenom užívaní alebo z dôvodov plnenia určitých úloh podľa dispozície jej vlastníka v držbe so záväzkom použiť ju len na dohodnutý účel alebo podľa dohodnutých podmienok ju vlastníkovi vrátiť. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bezdôvodne ne vyplatil ani sebe ani inej osobe, al e si ich ako starosta obc e ponechal v rozpočte obce (neodvedenie dane a poistného ). Na tomto mieste je potrebné uviesť, že aj keď nedostatok odôvodnenia rozhodnutia krajského súdu nie je dovolacím dôvodom podľa u .
... , že vykonával činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie iného štátneho orgánu o zákaze činnosti, čím spáchal v bode 1 rozsudku · neodvedenie dane a poistného podľa § 148a odsek 1, odsek 2 Trestného zákona účinného v čase spáchania skutku, v bode 2 rozsudku · prečin podvodu .
Merito dovolanie GP SR
... uviedol, že je potrebné vzájomne odlíšiť skutkové podstaty nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 ods. 1 Tr. zák. a neodvedenie dane a poistného podľa § 277 ods. 1 Tr. zák. , pričom je potrebné poukázať na skutkovú podstatu trestného činu neodvedenia dane a poistného .
Merito dovolanie obv.
... skráteni a dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom neodvedenie dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. , na neverejnom zasadnutí konanom 12. júla 2016 v Bratislave o dovolaní ... /, 4/, 5/, 7/, 10/, 11/, 12/, 14/, 16/, 17/, 18/, 20/, 22/ a 23/) v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom neodvedenie dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. (v bodoch 6/, 8/, 9/, 13/, 15/, 19/, 21/ a 24 .
Merito § 296 Tr.zák.
... skupinu spočíva v úmyselnej účasti v takejto skupine alebo v inom úmyselnom konaní, smerujúcom k zachovaniu jej existencie.§ 277 Neodvedenie dane a poistného ods. 1 kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.