Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnená osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9748

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6333 dokumentov
55263 dokumentov
213 dokumentov
60 dokumentov
91 dokumentov
205 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Objektom trestného činu prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák. je záujem štátu na riadnom, nestrannom a zákonnom obstarávaní vecí všeobecného záujmu. Objektívna stránka tohto trestného činu zahŕňa také konanie páchateľa, ktorým sám alebo cez sprostredkovateľa prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok pre seba alebo inú osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Pod obstarávanie veci všeobecného záujmu spadá plnenie úloh, na ktorých riadnom a nestrannom plnení má záujem buď celá spoločnosť alebo aspoň určitá sociálna skupina. Ide teda predovšetkým o činnosť v oblasti štátu a sam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/10/2019 9519100084 15. júna 2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9519100084.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. júna 2021 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, v trestnej veci obžalovanej Mgr. Z. C. (predtým R.), pre zl
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu 1/ Š. a žalobcu 2/ Š., obidvaja zastúpení JUDr. Ľ. proti žalovanému T. zastúpenému JUDr. M., o zdržanie sa nekalosúťažného konania, na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. marca 2007 č. k. 29 Cb 1/00-1
Meritum § 233/1a,b, 3b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/81/2018 6717010321 6. augusta 2019 JUDr. Martin Piovartsy ECLI:SK:NSSR:2019:6717010321.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvineného W. K. pre pokračovací zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm.
Meritum zákon č. 543/2002 Z.z. - životné prostredie
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : Lesoochranárske zoskupenie VLK , občianske združenie, IČO 31 303 862 s adresou Tulčík č. 26, zast.: JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokát kou so sídlom advokátske
Meritum § 144/1, 2c,e Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/8/2020 9520100026 2. decembra 2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:9520100026.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej v trestnej veci obžalovaného W. W. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c),
Meritum určenie neexistencie záložného práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/240/2018 2213217286 31. marca 2021 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2213217286.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkýň 1/ O. S., bývajúcej v W. - X. P., P. XX/XX, 2/ X. A., bývajúcej v N., Q. XXX/XX, 3/ U. S., bývajúcej v W. - H., S. XXXXX/X, žalobkyne 1/ až 3/ zastúpené JUDr. Libušou Dočkalovou, advokátkou so sídlom v Bratislave - me
Meritum pozemky a reštitúcie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžrk/1/2018 8016200665 4. júna 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:8016200665.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Petry Príbelskej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: U.B., nar. XX. A. XXXX, U.. XX, F. - X., právne zastúpený JUDr. Martino
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžfk/8/2019 1016200190 26. 02. 2020 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2020:1016200190.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobkyne: R. M., nar. XX.XX.XXXX, XXX V., XXX XX, FL, F., za
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžfk/52/2020 6019200216 27. 05. 2021 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2021:6019200216.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): ZSOLTI CARS s.r.o., so sídlom Mierová
Meritum jednorazové odškodnenie-smrteľný pracovný úraz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/122/2019 6019200287 25. novembra 2020 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6019200287.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: D. H., nar. XX. Z. XXXX, bytom O. XXX, Y., právne zast.: URBAN S
MENU