Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnené uplatnenie nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
7 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na to, aby mohol byť pri dodaní tovaru uplatnený odpočet DPH,však nestačí len vyhotovenie samotnej faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona o DPH. Musí dôjsť aj k preukázaniu reálneho, faktického dodania tovaru, ktoré musí byť rovnako materiálne preukázané.Tieto dva druhy preukázania musia byť splnené kumulatívne, inak nárok na odpočet DPH nemožno uplatniť. Dôkazné bremeno v takomto prípade zaťažuje daňový subjekt, ktorý musí preukázať splnenie formálnej, ako aj materiálnej podmienky. Daňový subjekt má povinnosť preukázať faktúry resp. iné dokumenty, na základe ktorých si uplatňuje odpočet DP ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžfk/65/2017 4015201221 22. 08. 2018 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2018:4015201221.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Bytkomfort, s.r.o., so sídlom SNP 9, No
Právna veta: Dovolací súd uznáva, že skutková podstata trestného činu neodvedenia dane a poistného tak, ako je vyjadrená v druhej alinei ustanovenia § 277 ods. 1 Trestného zákona môže zvádzať k tomu, že sa ho môže dopustiť len špeciálny subjekt trestného činu, teda subjekt, ktorý má postavenie platiteľa určitej dane. Páchateľom, respektíve spolupáchateľom tohto trestného činu však môže byť nielen subjekt dane, ale ktokoľvek, kto svojím úmyselným konaním spôsobí, že došlo k neoprávnenému vyplateniu nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, respektíve k vráteniu spotrebnej dane (Puchalla, M.: § 277 [Neodve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/66/2019 5113011474 21. apríla 2020 JUDr. Martin Piovartsy ECLI:SK:NSSR:2020:5113011474.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvineného Ing. F. B. a spol. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Trestn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/29/2016 6015200397 27. 09. 2018 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2018:6015200397.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov JUDr. Kataríny Benczovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: INVESTANO, s.r.o., so sídlom Podháj 57, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
Meritum odvolanie obžalovaného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenske j republiky v trestnej veci proti obžalovanému J. M. H. pre pokus trestného činu podvodu spolupáchateľstvom podľa § 8 ods. 1, § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, 5 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí 13. decembra 2011 v Bratislave o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 22. marca 2010, sp. zn. 2 T 5/2003 , takto r o z h o d o l : Podľa § 256 Tr. por. v znení účinno
Meritum odvolanie obžalovaného
Najvyšší súd 2 To 11/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému J. M. H. pre pokus trestného činu podvodu spolupáchateľstvom podľa § 8 ods. 1, § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, 5 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí 13. decembra 2011 v Bratislave o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 22. marca 2010, sp. zn. 2 T 5/2003, takto rozhodol: Podľa § 256 Tr. por. v znení účinnom do 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/134/2015 3115011690 09. 02. 2016 JUDr. František Kováč ECLI:SK:KSTN:2016:3115011690.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Kováča a sudcov JUDr. Beáty Javorkovej a JUDr. Dušana Krč-Šeberu na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. februára 2016 prejednal odvolanie prokurátora Krajskej prokuratúry v Trenčíne v t
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Juraja Klimenta v trestnej veci obvineného P. Š. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 2 písm. a/, ods. 4 Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. i/ Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 9. marca 2017 v Bratislave dovolanie obvineného P. Š. podané prostredníctvom obhajcu JUDr
Meritum § 277/1, 2a, 4 Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/11/2017 6113011203 09.03.2017 JUDr. Peter Szabo sudca ECLI:SK:NSSR:2017:6113011203.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Juraja Klimenta v trestnej veci obvineného V.I. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 2 písm. a/, ods. 4 Tr. zák. s poukazom na §
Meritum § 276/1,4 Tr. zák a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/56/2016 3115011690 13.10.2016 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2016:3115011690.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Františka Moznera na neverejnom zasadnutí konanom dňa 13. októbra 2016 v Bratislave v trestnej veci obvineného F. V., pre zločin skrátenia dane a po
MENU