Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnený odber plynu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
398 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zaplatenie 50 319,20 Sk (1 670,29 €) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. – D., a.s., M., proti žalovanému Ing. V. T., bývajúcemu v M., o zaplatenie 50 319,20 Sk (1 670,29 EUR) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp.zn. 11 C 197/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. apríla 2008 sp.zn. 6 Co 146/2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach
Meritum o zaplatenie 814,65 € (24 542,10 Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. – D. a.s., so sídlom v B., proti žalovanému JUDr. M. M., bývajúcemu v M., o zaplatenie 814,65 € (24 542,10 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp.zn. 10 C 426/2002, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 21. mája 2008 sp.zn. 5 Co 251/2007 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v
Meritum o zaplatenie 5 684,23 € (171 243,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. – D., a.s., M., proti žalovanému K. A., bývajúcemu v Č., o zaplatenie 5 684,23 € (171 243,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp.zn. 10 C 76/2006, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 9. septembra 2008 sp.zn. 9 Co 13/2008 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trnave z 9. septe
Meritum o zaplatenie 1 291,99 eur s prísl.
4 Cdo 102/2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobcu S., proti žalovanému Ľ. H. , bytom H. , zastúpenému JUDr. L. Š., advokátom v K. , o zaplatenie 1 291, 99 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp.zn. 6 C 99/2006, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 1. okt
Meritum o zaplatenie 1 291,99 eur s prísl.
4 Cdo 102/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobcu S., proti žalovanému Ľ. H., bytom H., zastúpenému JUDr. L. Š., advokátom v K., o zaplatenie 1 291,99 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp.zn. 6 C 99/2006, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 1. októbra 2009 sp.zn. 1 Co
Meritum o zaplatenie 2 895,09 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalobcu S., a.s. , so sí dlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému I. B. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. Š. J., advokátom so sídlom v K. , o zaplatenie 2 895,09 € s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 15 C 41/2007 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 26. októbra 201 1 sp. zn. 5 Co 194 /20 10 , takto r o z h o d o l : Rozsudo
Meritum o 3 612,08 eura s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 237/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu SPP - distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 44/B, IČO: 35 910 739, zastúpeného Mgr. Miroslavom Hanecom, advokátom so sídlom v Žiline, Hruštiny 602, proti žalovanej V. L., bývajúcej v K., o zaplatenie 3 612,08 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 17 C 8/2011, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 26. novem
Meritum o zaplatenie 3 339,27 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu S., a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému Mgr. M. H. , advokátom so sídlom v Ž. , p roti žalovanému P. H. , bývajúcemu v K. , o zaplatenie 3 339,27 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28 C 114/2010 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z o 7. mája 2014 sp. zn. 1 Co 217/2013 v spojení s dopĺňacím rozsudkom Krajského súdu v
Meritum o zaplatenie 670 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 476/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slove nskej republiky vo veci žalobcu S., a.s. , so sídlom v B., IČO: X. , zastúpenému Mgr. M . H., advokátom so sídlom v Ž., p roti žalovanému P. H., bývajúcemu v K., o zaplatenie 3 339,27 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28 C 114/2010 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z o 7. mája 2014 sp. zn. 1 Co 217/2013 v spojení s dopĺňacím rozsudkom Kraj
Meritum o zaplatenie 3 339,27 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 476/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu S., a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenému Mgr. M. H., advokátom so sídlom v Ž., proti žalovanému P. H., bývajúcemu v K., o zaplatenie 3 339,27 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 28 C 114/2010, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 7. mája 2014 sp. zn. 1 Co 217/2013 v spojení s dopĺňacím rozsudkom Krajského súdu v Košiciach
MENU