Nájdené rozsudky pre výraz: neospravedlnená neúčasť na hlavnom pojednávaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Z pojmu „dostatočné ospravedlnenie“ v zmysle § 66 ods. 1 Trestného poriadku vyplýva, že musí ísť o vážny dôvod, ktorý jednak bránil v účasti na úkone a jednak o včasné ospravedlnenie neúčasti. II Konanie obhajcu, ktorý v prípadoch nutnej obhajoby (§ 36, § 36a Trestného poriadku) v konaní pred súdom písomne splnomocnil na zastupovanie obvineného obhajcu, ktorý v tej istej veci zastupuje iného obvineného, hoci záujmy týchto obvinených si odporujú, pričom o tomto postupe riadne a včas neupovedomil predsedu senátu príslušného súdu, nie je možné považovať za „dostatočné ospravedlnenie“ sa ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť obhajkyne JUDr. E. S. proti uzneseniu predsedu senátu Krajského súdu v T. z 22. januára 2001, sp. zn. 1 T 72/98, zamietol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením bola obhajkyni JUDr. E. S. podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku uložená poriadková pokuta vo výške 10 000 Sk s odôvodnením, že sa nedostavila na hlavné pojednávanie dna 22. februára 2001 napriek tomu, že doručenie upovedomenia mala riadne a včas v
Meritum sťažnosť svedka
Najvyšší súd 6 Tost 28/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 20. mája 2015 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného Ing. K. S. a spol. pre zločin podľa § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. a iné, o sťažnosti svedka Ing. M. P. takto rozhodol: Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť svedka Ing. M. P. sa z a m i e t a. O
Meritum sťažnosť obhajcu
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému N. B. pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/, ods. 4 písm. a/, ods. 5 písm. b/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na neverejnom zasadnutí 24. júna 2008 v Bratislave o sťažnosti obhajcu JUDr. A. F. proti uzneseniu Krajského súdu v Brat
Meritum dovolanie obhajcu obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 14. februára 2012 v trestnej veci obvineného J. S. pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1 Tr. zák. vedenej na Okresnom sú de Košice I pod sp. zn. 4T 75/ 09, o dovolaní, ktoré podal obhajca obvineného J. S. JUDr. J. K. , proti uzneseni
Meritum sťažnosť obžalovaného
Najvyšší súd 2 Tošs 2/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému JUDr. P. P., pre trestný čin podplácania podľa § 161 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 (ďalej len Tr. zák.) na neverejnom zasadnutí, konanom 9. septembra 2008 v Bratislave prejednal sťažnosť obžalovaného JUDr. P. P. proti uzneseniu Špeciálneho súdu v Pezinku z 30. novembra 2006, sp. zn. PK 2 Tš 15/2005 a takto r o z h
MENU