Nájdené rozsudky pre výraz: neplatenie poistného na zdravotné poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
23 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/4 8/2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Mariany Reiffovej , v právnej veci žalobkyne V. , a. s., so sídlom M . X, B ., p roti žalovanému Úradu pre dohľad nad zd ravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, Bratislava , za účasti Ing. J. Č. s obchodným menom Ing. J., J., K ., o preskúmanie záko
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Mariany Reiffovej, v právnej veci žalobkyne V. , a. s., so sídlom M . X, B ., p roti žalovanému Úradu pre dohľad nad zd ravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, Bratislava , za účasti L. , B. X, R ., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o poplatku z omeš
Meritum o zaplatenie 270,17 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : Z. , s.r.o. , K. , zastúpený JUDr. F. N. , advokátom v B. , proti žalovanému : J. D. , bývajúci V. , o zaplatenie 270,17 € s prísl. , vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp.zn. 5 C 35/2009, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. januára 2010 sp.zn. 12 Co 78/2009 t a k t o : Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Prešove z 28. januára 201
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovens kej republiky 7Sžso /34/2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalo bkyne V. , a.s., M . X , B ., IČO: X. , proti žalovanému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starost livosťou , Gr öslingova 5, Bratislava za účasti Ing. E.E. , bytom P. X. , L. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan
Meritum § 32 ods. 1 zákon č. 580/2004 Z.z. - premlčanie poistného
Najvyšší súd 9Sžso/29 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalob kyne : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Mamateyova 17, Bratislava, proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou , Žellova č. 2, Bratislava, za účasti: H. G. , B. , o presk
Meritum § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. - premlčanie poistného
Najvyšší súd 9Sžso/22/2 011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalob kyne : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Gr ősslingová č. 5, Bratislava, za účasti: P. B. , R. X. ,
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3016200515 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3016200515.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthoty ovej, PhD. v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): X. G., narodený dňa XX.XX.XXXX, O., právne zastúpeného: Mg
MENU