Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
41 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 218h ods. 2 Obchodného zákonníka z hľadiska akcionárov má všeobecnú povahu, pretože nešpecifikuje, ktorých konkrétnych akcionárov sa toto obmedzenie týka. Akcionári majú právo domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení podľa § 183v spojení s § 131Obchodného zákonníka, ale nie z dôvodov, ktoré vylučuje ustanovenie §218h ods. 2 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Na odvolanie navrhovateľov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 21. februára 2006, č. k. 1 Obo 234/2004-343, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh zamietnutý, potvrdil a vo veci pripustil dovolanie. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku k námietke odvolateľov uviedol: Predmetom sporu je určenie neplatnosti valného zhromaždenia o zlúčení a schválení zmluvy o zlúčení spoločnosti, o zvýšení základného imania spoločnosti a o zmene stanov prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení
Právna veta: Za návrh spoločníkov, aby súd vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, sa platí súdny poplatok vo výške 2 000 Sk spoločne a nerozdielne, a to bez ohľadu na skutočnosť, že na konanom valnom zhromaždení bolo prijatých viacero rozhodnutí, ktoré boli v uznesení o konaní valného zhromaždenia označené ako samostatné uznesenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. napadnutým uznesením zastavil konanie podľa § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1992 Zb.'j s odôvodnením, že žalobcovia nezaplatili súdny poplatok splatný podaním žaloby, a to ani dodatočne na výzvu súdu. Pretože predmetom konania je 14 uznesení valného zhromaždenia so samostatným skutkovým základom, súd vyzval oboch žalobcov na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 28 000 Sk, čo však žalobcovia odmietli s tý
Právna veta: I. Zákon s nedostatkami formálnych náležitostí, t. j. neosvedčenia podpisu predsedajúceho v zápisnici z valného zhromaždenia podľa ust. § 127a ods. 3 v spojení s ust. § 125 ods. 1 písm. e/, f/, i/, j/ a ods. 2 Obchodného zákonníka, nespája neplatnosť uznesenia v nej obsiahnutého. II. Obchodný zákonník neustanovuje lehotu, dokedy k osvedčeniu podpisu musí dôjsť, ani neodkazuje na úpravu neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre prípad, že k splneniu tohto predpokladu nedošlo. Zákonná požiadavka osvedčenia pravosti podpisu je len predpokladom zápisu schopnosti listiny do obchodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8614204501 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8614204501.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: E. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom X., XXX XX Svidník, zastúpený advokátskou kanceláriou JUDr. Pavol Kollár, s. r. o., so sídlom Lehotského 4, 811 06, IČO: 36 757 276, proti žalovanému: JADLOVA, spol. s. r. o., IČO: 3
Meritum určenie neplatnosti uznesenia VZ
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. Š. M., L., X. H., zast. JUDr. V. K., Z., X. Bratislava, proti žalovanému: Z., a.s. S., P., 072 22 S., o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cbs/12/2004-149 zo dňa 11. septembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košic
Meritum vyslovenie neplatnosti uznesenia val. zhrom.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/88/2019 7509208825 29. septembra 2020 JUDr. Miroslava Janečková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7509208825.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu E.. O. X., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom C. XXX/X, P., zast. JUDr. Ladislavom Pirovitsom, advokátom so sídlom Ľ. Štúra 29, Kráľovský Chlmec, proti žalovanému GUBEK, Moldavský automatický mlyn - spoločnosť s
Meritum určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/145/2020 7113210298 30.11.2021 JUDr. Jozef Kolcun sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7113210298.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna, PhD. a členiek senátu JUDr. Jany Bajánkovej a JUDr. Jany Haluškovej, v spore žalobcov 1/ Ľ. P., 2/ D. P., oboch bývajúcich v O., O. XXX/X, zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr.
Meritum určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/38/2018 8114224734 31.05.2019 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:8114224734.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom U., zast. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o., so sídlom Puškinova 16, Prešov, IČO: 36 855 928 proti žalovanému: Štrkopiesky Batizovce, s. r. o., so sídlom Batiz
Meritum určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7705214400 Dátum vydania rozhodnutia: 8. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7705214400.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ZACHEM, a.s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191, zastúpen ého Mgr. Zuzanou Bdžochovou, advokátkou, so sídlom Palkovičova 16, 821 08 Bratislava, proti žalovanému: C
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Cdo/163/2018 1112213189 28. 11. 2018 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2018:1112213189.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Heineken Slovensko, a. s., so sídlom v Hurbanove, Novozámocká č. 2, IČO: 36 528 391, zastúpenej JUDr. Allanom B?hmom, advokátom so sídlom v Bratislave, Jesenského č. 2, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, so sídlo
Meritum určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia žalovanej spoločnosti
Najvyšší súd 5Obdo /69 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u 1/ Ľ. , nar. X. , bytom N. , žalobcu 2/ Ing. E. , nar. X. , bytom D. , žalobcu 3/ Ľ. , nar. X. , bytom D. , všetci právne zastúpení JUDr. Ing. D. , advokátkou , so sídlom K. , proti žalovanému L. , a. s., so sídlom P., IČO: X. , právne zastúpenému L. , so sídlom K. , IČO: 36 862 461, o určenie neplatnosti uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia žalovanej spo
MENU