Nájdené rozsudky pre výraz: neposkytnutie doplnkovej ochrany

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zákon o azyleudelenie azyluinštitút azylu
Právna veta: Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, prenasledovania za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu. V citovanom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžak/17/2019 1019200479 15. 11. 2019 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2019:1019200479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): V. Y., nar.
Právna veta: Na tomto mieste považuje najvyšší súd za dôležité zdôrazniť, že zmyslom medzinárodnej ochrany nie je poskytnúť ochranu pred akýmkoľvek negatívnym javom či problémami v krajine pôvodu žiadateľa o azyl. Inštitút azylu je aplikovateľný len v obmedzenom rozsahu, a to len na základe zákonom uznaných dôvodov, ktorými je chránená iba najvlastnejšia existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené (porovnaj rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR z 26. augusta 2004, čj. 5Azs 170/2004-72, nebo ze dne 14. septembra 2005, čj. 5Azs 125/2005-46). Už skoršia judikatúra Najvyššieho súdu SR nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sža/2/2014 1013200591 18.02.2014 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2014:1013200591.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej PhD. a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci navrhovateľa: T., nar. XX.XX.XXXX, štátneho
Meritum Udelenie azylu
Právna veta: Opustenie krajiny z dôvodu úteku pred spravodlivosťou nemožno bez ďalšieho považovať za legitímny dôvod na udelenie azylu, prípadne doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sža/5/2014 1013201415 26.03.2014 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2014:1013201415.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej PhD. a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci navrhovateľa: C., nar. XX.XX.XXXX, alias U.,
Právna veta: Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastavania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a z prenasledovania za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu. V citov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: V. H. , narodeného X. , štátneho príslušníka Ukrajiny, podľa vlastného udania v krajine pôvodu naposledy bytom: R. , aktuálne s miestom pobytu v S., právne zastúpený: Mgr. Juraj K öllner
Meritum neposkytnutie doplnkovej ochrany
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci navrhovateľa: I. B., zastúpený Mgr. M. Š., advokátom, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo dňa 12.08.2008, č. k. ČAS:MU-300-19/PO-Ž-2008, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského
Meritum azyl - neposkytnutie doplnkovej ochrany
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžak/1/2020 1019200917 26. februára 2020 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2020:1019200917.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): M. P. Z., nar. XX.XX.XXXX vo T., Z. U., štátnej príslušn
Meritum neposkytnutie doplnkovej ochrany - zákona č. 480/2002 Z.z.o azyle, neexistencia prekážky adm. vyhostenia - zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci navrhovateľa: B. C., Gruzínsko, zastúpený advokátom JUDr. B. B., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Migračný úrad, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu ČAS: MU-695/PO-Ž/2005 zo dňa 14. augusta
Meritum neudelenie azylu, neposkytnutie doplnkovej ochrany - zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle, neexistencia adm. vyhostenia - zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci navrhovateľa: maloletý R. S., zastúpený opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, zastúpený Centrom právnej pomoci, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, o preskúm
Meritum neudelenie azylu, neposkytnutie doplnkovej ochrany - zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle, neexistencia prekážky adm. vyhostenia - zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky právnej veci navrhovateľa: S. A., zastúpeného Mgr. Z. Š., Liga za ľudské práva, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2027/PO-Ž-2007 zo dňa 10. decembra 2007, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 9 Saz 12/2008-106 zo dňa 17. decembra 2008 r o z h o d o l : Najvyšší
MENU