Nájdené rozsudky pre výraz: nepreskúmateľnosť prvostupňového rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 25/2021
Právna veta: I. V prípade, ak zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje, že v odvolacom správnom konaní správny orgán nemôže zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku, ak nezistí nové podstatné skutkové okolnosti, ide o vyjadrenie zásady zákazu reformatio in peius (§ 82 uvedeného zákona). II. Zásadu beneficium cohaesionis nie je možné aplikovať v konaní s jediným účastníkom. Jej podstatou je totiž zmena rozhodnutia aj v prospech osoby, ktorá odvolanie nepodala, ak by aj jej bol na prospech dôvod, pre ktorý došlo k zmene rozhodnutia v prospech osoby, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Prešove podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 2. novembra 2016, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Colného úradu Prešov zo dňa 2. mája 2016, ktorým bol žalobca uznaný vinným zo spáchania daňového priestupku podľa § 41a ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“), keďže nepreukázal pôvod aleb
Meritum o náhradu škody s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. T., bývajúcej v P., 2/ Ing. L. T., bývajúceho v Č., 3/ A. T., bývajúcej v Č., zastúpených JUDr. V. M., advokátom v P., proti žalovaným 1/ JUDr. R. B., bývajúcemu v P., 2/ JUDr. J. B., bývajúcej v P., 3/ Ing. V. H., Exekútorský úrad K., 4/ Ing. V. D., bývajúcemu v S., o náhradu škody s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp.zn. 3 C 651/2001, o dovolaní ž
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7012200062 Dátum vydania rozhodnutia: 20. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7012200062.6 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej, PhD. v právnej veci žalobkyne: W. B., narodená dňa XX.XX.XXXX, B., právne zastúpenej: IURISTICO s.r.o.
Meritum 3 089 754,23 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/9/2015 8002899787 22.06.2016 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2016:8002899787.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Nic. Breuers Handel - en Export Maatschappij B.V., so sídlom Venrayseweg 114 a, 5928 RH Venlo, Holandsko, zast. advokátom Mgr. Martinom Dohňanským, so sídlom Exnárova 13, Bratislava proti žalovaným: 1/ PaedDr. Q
Meritum 4 679,25 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/3/2022 1205222763 23.02.2022 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2022:1205222763.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ A. G.Š., bývajúci C. XX/XX, N., 2/ W.. C. T., bývajúca Z. XXB, B., D. Z. F., obaja právne zastúpení: Advokátska kancelária LAW FIRM s.r.o., Špitálska 10, Bratislava, proti žalovanému: Hydromeliorácie, štátny podnik, I
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201173 Dátum vydania rozhodnutia: 14. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201173.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MAMUT, s.r.o., so sídlom Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, IČO: 31336094, právne zastúpený: Právne centrum, s.r.o., so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, IČO: 36698873, proti žalovanému: Pamiatkový úra
MENU