Nájdené rozsudky pre výraz: nepreskúmateľnosť rozhodnutia odvolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1535

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum dovolanie dcéry obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného Ľ. G. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov,ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. d/, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 25. júna 2008 v Bratislave dovolanie
Meritum o náhradu škody
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Mariána Sluka PhD., v právnej veci žalobcu Ú., so sídlom v P., proti žalovanej A., bývajúcej v T., zastúpenej Mgr. R.., advokátom so sídlom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 10 C 444/2000, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z
Meritum o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. M., bývajúceho v K., proti odporcovi J. M., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. D. D., advokátom, Advokátska kancelária D., s.r.o. so sídlom v K., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp.zn. 4 C 21/2008, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. septembra 200
Meritum o neplatnosť právnych úkonov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: N., IČO: X., N., proti žalovaným: 1/ N., n.o., N., 2/ M., K., o neplatnosť právnych úkonov, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 15 C 206/2005, na dovolanie žalovaných 1/ a 2/ zastúpených advokátom JUDr. P., B., proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. novembra 2007 sp. zn. 6 Co 200/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobcovi nepriznáva ná
Meritum o zaplatenie 74 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd 3 Obdo/6/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. s.r.o. Galanta, Z. zastúpeného JUDr. R. K. advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, H. proti žalovanej E. – Z. Rožňava, K. zastúpenej JUDr. A. M. advokátom so sídlom v Rožňave, S. o zaplatenie 74. 000,– Sk s príslušenstvom, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 2Cob/80/2007 – 332zo dňa 22. novembra 2007, takto r o z h o d o l
Meritum o určenie vyživovacej povinnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci navrhovateliek : a v B., proti odporcovi : D., bývajúci v B., zastúpený JUDr. J. G., advokátom A., o určenie vyživovacej povinnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 120/2007, o dovolaní navrhovateliek 1/, 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 25. novembra 2008 sp. zn. 14 Co 81/2008, t a k t o : Dovolanie o d m i e t a . Odporcovi náhrad
Meritum o zaplatenie 4 402 326,90 Sk s prísl.
Najvyšší súd 6 Obdo 20/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I., s.r.o., L.P., IČO: X., zastúpeného spoločnosťou P., Advokátska kancelária, spol. s r.o., M.P., IČO: X. proti žalovaným: 1/ S.T.K., 2/ K.N.K., 3/ N.Š.M., 4/ N.Š.R., 5/ N.U.R., v konaní o zaplatenie 4 402 326,90 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26Cb/180/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 17. február
Meritum o určenie bezpodielového spoluvlastníctva k bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. M. M., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. M. Š., advokátom v B., proti žalovaným 1/ Ing. B. M., bývajúcej v B., 2/ V. M., bývajúcej v O., zastúpeným JUDr. P. V., advokátom v B., o určenie bezpodielového spoluvlastníctva k bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 13 C 168/2003, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2008
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o vyporiadanie nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., so sídlom podnikania v H., Česká republika, 2/ A., bývajúcej v B., oboch zastúpených JUDr. J., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ J., správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž., spol. s r.o., so sídlom v B., IČO: X., 2/ Ľ., bývajúcemu v Š., 3/ E., bývajúcemu v Š., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o vypratanie nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava
Právna veta: K námietkam odporcu uvedeným v dovolaní, že odvolací súd nesprávne postupoval tým, že sa nevyporiadal s novými navrhovanými dôkazmi, pri hodnotení dôkazov nevysvetlili čo bolo preukázané a z akého dôvodu, teda súd nesprávne vyhodnotil výsledky vykonaného dokazovania treba uviesť, že zmysle § 132 O.s.p. dôkazy hodnotí súd podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 O.s.p. Pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., bytom T., v dovolacom konaní zastúpeného Mgr. R., advokátom v Š., proti odporcovi: I., bytom B., o obnovu konania, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 17 C 200/2006, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 22. novembra 2007 sp. zn. 5 Co 172/2007 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Odporcovi náhradu trov dovolaci
MENU