Nájdené rozsudky pre výraz: neprimerane prísne sankcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
30 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Inšpekcia
R 24/1997
Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré je odôvodnené len tým, že pri uložení pokuty bolo prihliadnuté na mieru zavinenia a výška pokuty bola stanovená v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, bez zaoberania sa všetkými hľadiskami, ktoré zákon ako predpoklad takej úvahy o uložení pokuty stanovuje, je v tejto časti nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Odvolací správny orgán nemôže potvrdiť rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o uložení pokuty a súčasne ho doplniť o ďalšie porušenie povinností, ktoré neboli predmetom konania a rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Žalobou doručenou Najvyššiemu súdu v zákonnej lehote sa žalob- kyňa domáhala preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia zo dňa 20. septembra 1994, ktorým žalovaný zamietol jej odvolanie a zároveň potvrdil rozhodnutie riaditeľky Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre hlavné mesto SR Bratislava zo dňa 14. novembra 1994 o uložení peňažnej pokuty vo výške 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 5, § 3b), § 3c) v spojení s § 15 ods. 1 písm. f) zákona číslo 526/1990
Meritum § 157 ods. 2 v spojení s § 221 ods. 1 písm. f zákona 99/1963 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : N. , bytom R. , štátna príslušnosť: Vietnamská socialistická republika, zastúpenej REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava , proti žalovanému : Prezídium Policajného zboru, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, Hrobákova 44, 852 42 Bratislava , o preskúmanie zá
Meritum § 82 ods. 1 písm. j/ zák. č. 404/2011 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD . a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD., v právnej veci žalobcu: N. Z. , bytom E. , zastúpený: REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.,Office: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 36 783 188 , proti žalovanému: Prezídium Policajnéh
MENU