Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1767

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

906 dokumentov
31 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum náhradu škody vo výške 7 535,68 USD s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/71/2018 1109202913 13.12.2019 JUDr. Jana Hullová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1109202913.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu S.. I. J., R.. XX. A. XXXX, D. XX, XXX XX D., zastúpeného JUDr. Miroslavom Králikom, advokátom, Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, proti žalovanej Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Hodžovo námestie 3, 711 06 Br
Meritum určenie neplatnosti závetu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/7/2018 2309220064 24.10.2018 JUDr. Edita Bakošová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:2309220064.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ X., bývajúceho v D., 2/ V., bývajúcej v A., 3/ X., bývajúcej v Z., všetci zastúpení JUDr. Ing. Lujzou Jurkovičovou, PhD., advokátkou v Bratislave, Domkárska 4, proti žalovanému N., bývajúcemu v N., zastúpenému advokát
Meritum o ochranu osobnosti
3 Cdo 13/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkýň 1/ PhDr. T. K., bývajúcej v Č., 2/ RNDr. M. P., bývajúcej v H., 3/ V. K., bývajúcej v B., všetkým zastúpeným Mgr. E. K., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému Ing. V. S., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. J. G., advokátom so sídlom v B., o ochranu
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 192/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúcemu v B., zastúpenému J., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanej P.., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou D.., so sídlom v B., IČO: X., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 46 Coch/2/2003, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. júna 2013, sp. zn. 2 Co/259/2012, takto rozhodo
Meritum o zaplatenie 99 581,76 € s príslušenstvom
3 Cdo 226/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne Ing. Z. M., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. Ľ. M., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 1, IČO: 35 722 959,zastúpenej Š., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., o zaplatenie 99
Meritum náhradu mzdy vo výške 24 691,35 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 1Cdo/159/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 4618201710 Dátum vydania rozhodnutia: 23.02.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4618201710.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne O.. F. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom M.Z.
Meritum náhradu škody
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 9Cdo/117/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 7196899977 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7196899977.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone
Meritum 10 000 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 4Obdo/80/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 6119287255 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6119287255.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Meritum 129 116 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 8Cdo/219/2020 <br/>Identifikačné číslo spisu: 1018200176 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Mario Dubaň <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1018200176.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu B.. E. G., bývajúceho v R., I. XX, z
Meritum nároky za služby spojené s užívaním bytu
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 8Cdo/108/2020 <br/>Identifikačné číslo spisu: 8206205002 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8206205002.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne SPRAVBYT, s.r.o., so sídlom v Barde
MENU