SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187938
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124682
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť vydania


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neprípustnosť vydania
  • nepripustnost nájdené 2113 krát v 1759 dokumentoch
  • vydanie nájdené 83282 krát v 35838 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 12 dokumentov


Právna veta: I. V konaní o vydanie do cudziny podľa § 391 a nasl. Trestného poriadku rozhoduje súd iba o tom, či v konkrétnej veci je vydanie prípustné z právnych dôvodov a nie aj o tom, či obvinenie osoby, o vydanie ktorej sa žiada, je v dožadujúcom štáte založené na takých dôkazoch, ktoré odôvodňujú záver, že vyžiadaná osoba skutočne trestné činy spáchala. II. Konanie o vydanie do cudziny podľa § 391 a nasl. Trestného poriadku sa vedie o skutku, ktorým bol spáchaný trestný čin a nie o jeho právnom posúdení. Je preto splnená základná podmienka uvedená v § 392 ods. 1 Trestného poriadku o prípustnosti vy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí vo veci vydania S. M. A. o jeho sťažnosti proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 16. septembra 2002, sp. zn. 1 Ntr 4/02, podlá § 402 ods. 5 Trestného poriadku rozhodol tak, že vydanie S. M. A., občana Veľkej lýbijskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírie, v Slovenskej republike bytom vo V., do Rakúskej republiky na trestné stíhanie pre skutky uvedené v medzinárodnom zatykačom rozkaze Krajského súdu pre trestné veci vo Viedni zo 17. septembra .
Právna veta: V súvislosti s hrozbou uloženia trestu smrti v dožadujúcom štáte je potrebné uviesť, že z § 510 ods. 2 písm. d/ Tr. por. nevyplýva absolútny zákaz vydania osoby v extradičnom konaní do štátu, ktorého právny poriadok umožňuje uloženie takéhoto trestu a dokonca ani zákaz (resp. nemožnosť) vydania osoby v prípade, že je vyžiadaná dožadujúcim štátom na účely trestného stíhania priamo za trestný čin, pre ktorý trest smrti možno uložiť. Ochrana ústavne zaručeného práva na život a neprípustnosť pozbavenia života a trestu smrti (článok 15 ods. 1 až 3 ústavy) je v extradičnom konaní zabezpečená možnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a dospel k záveru, že sťažnosť prokurátorky Krajskej prokuratúry Trnava je dôvodná. Podľa § 501 Tr. por. (Neprípustnosť vydania) vydanie osoby do cudziny je neprípustné, ak a) ide o občana Slovenskej republiky, okrem prípadu, ak povinnosť ... pre niektorý z dôvodov neprípustnosti vydania podľa § 501; sťažnosť má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu, ktorým bola vyslovená neprípustnosť vydania, má právo podať sťažnosť len prokurátor; sťažnosť má odkladný účinok. (5) O sťažnosti rozhoduje najvyšší súd. .
Merito staznost vyziadanej osoby
... 2/2007 ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to nielen z hľadísk taxatívne uvedených v § 501 Tr. por. (neprípustnosť vydania), ale aj z pohľadu možného porušenia základných práv a slobôd M. L. jeho vydaním na trestné stíhanie do Alžírska. Vzhľadom .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, neudelenie azylu
... osoby len pre niektorý z dôvodov neprípustnosti vydania podľa § 501; sťažnosť má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu, ktorým bola vyslovená neprípustnosť vydania, má právo podať sťažnosť len prokurátor; sťažnosť má odkladný účinok. O sťažnosti rozhoduje najvyšší súd podľa Trestného poriadku, - vydanie osoby .
Merito o vymoženie 572,-- Eur s prísl.
... ďalšom priebehu exekučného konania nem ohol súd dospieť k záveru o takomto rozpore, vyústiacom v nutnosť zastavenia exekúcie pre jej neprípustnosť. Vydanie poverenia nepredstavuje prekážku rozhodnutej veci pre ďalší postup exekučného súdu, pretože ustanovenia § 57 a § 58 Exekučného poriadku by .
Merito o vymoženie 588,99 eur s príslušenstvom
... v ďalšom priebehu exekučného konania nemohol súd dospieť k záveru o takomto rozpore, vyústiacom v nutnosť zastavenia exekúcie pre jej neprípustnosť. Vydanie poverenia nepredstavuje „res iudicata“ pre ďalší postup exekučného súdu, pretože ustanovenia § 57 a § 58 Exekučného poriadku by potom .
Merito o vymoženie 154,-- eur s prísl.
... v ďalšom priebehu exekučného konania nemohol súd dospieť k záveru o takomto rozpore, vyústiacom v nutnosť zastavenia exekúcie pre jej neprípustnosť. Vydani e poverenia nepredstavuje „res iudicata“ pre ďalší postup exekučného súdu, pretože ustanovenia § 57 a § 58 Exekučného poriadku by .
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... slobôd , sú dané dôvody sťažnosti podľa § 189 ods. 1 písm. c/ Tr. por. Vyžiadaný v podanej sťažnosti zároveň namietal neprípustnosť vydania p odľa § 501 písm. a/ Tr. por., a to v súvislosti s prednostným právom článku 32 ako i článku .
Merito extradičné konanie
... osoby len pre niektorý z dôvodov neprípustnosti vydania podľa § 501; sťažnosť má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu, ktorým bola vyslovená neprípustnosť vydania, má právo podať sťažnosť len prokurátor; sťažnosť má odkladný úč inok. Podľa § 510 ods. 1 Tr. por. vydanie osoby .
Merito európsky zatýkací rozkaz
... si môže požiadať o azyl, čo 6.8.2018 s doplnením 2.10.2018 urobil, preto sú splnené podmienky pre neprípustnosť vydania podľa § 501 písm. b/ Tr. por., pokiaľ nebude o jeho žiadosti rozhodnuté. Toto ustanovenie nešpecifikuje, kto môže o azyl .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.