Nájdené rozsudky pre výraz: nerešpektovanie výzvy na zaplatenie súdneho poplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 207

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

172 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 42 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p. podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba...V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 236 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v právnych veci ach navrhovateľky Lawyer Partners , a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislav e, Prievozská č. 37, zastúpenej Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odporco m 1/ V. K. , bývajú ce mu vo V. , 2/ G. D. , bývajúce j vo V. , 3/ M. S., bývajúce j vo V. , 4/ J. I., bývajúcemu vo V. , 5/ D. H. , bývajúcemu vo V.
Právna veta: Dovolací súd uvádza. že je predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, lebo ich podcenením, či zanedbaním môžu o ne prísť. V súlade so zásadou, že právo patrí bdelým, pozorným, ostražitým, bedlivým („vigilantibus iura scripta sunt“), teda tým, ktorí sa aktívne a prezieravo zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv, nespoliehajú sa na náhodu, predvídajú aj možnosti vzniku komplikovaných situácií sťažujúcich výkon práv a ich praktické uplatnenie, bolo práve na navrhovateľke, aby – najmä po „neprijatí“ jej návrhov podaných v roku 2006 v elektronickej podobe – ucho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 220 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35 944 471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, proti odporco m 1/ E.. M. , bývajúce j vo V. , 2/ E. O. , bývajúcemu vo V. , 3/ V. E. , bývajúce mu vo V. , 4/ G. M. , bývajúcemu vo V. , 5/ A.. R. , bývajúcemu vo V. , o za
Meritum o zaplatenie 27,55 €
Najvyšší súd 3 Cdo 410 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. P. a.s., IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., IČO: X. , so sídlom v Bratislave, P., proti odporkyni Ľ. D. , bývajúcej v S., o zaplatenie 27,55 €, vedenej na Okr esnom súde Zvolen pod sp. zn. 11 Ro 67 /2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzn eseniu Krajsk ého súdu v Banskej Bystrici z 19. augusta 2013 sp. zn. 13 Co 592
Meritum o zaplatenie 3,65 €
Najvyšší súd 3 Cdo 4 61 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. P. a. s., IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., IČO: X. , so sídlom v B. , proti odporcovi M. B. , bývajúcemu v L. , o zaplatenie 3,65 €, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 17 Ro 141 /2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Kraj ského súdu v Banskej Bystrici z 8. novembra 2013 sp. zn. 13 Co 743 /2013, t
Meritum o zaplatenie 2,66 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. P. a. s., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporcovi Ing. P. G. , bývajúcemu v S., o zaplatenie 2,66 € , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 12 Ro 132 /2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 30. októbra 2013 sp. zn. 13 Co 749/2013, takto r o z
Meritum o zaplatenie 31,53 €
Najvyšší súd 7 Cdo 72 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35944471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., IČO: 36866733, so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni č. 13, v mene ktorej koná konateľka a advokátka Mgr. Ľubica Paveleková Chabad ová, proti odporcovi Š. R. , bytom G. , o zaplatenie 31,53 €, vedenej na Ok resnom súde Re
Meritum o zaplatenie 34,52 €
Najvyšší súd 3 Cdo 31/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. P. a. s., IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., IČO: X. , so sídlom v B. , proti odporcovi I. N. , bývajúcemu vo V. , o zaplatenie 34,52 € , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 3 Ro 242/2013, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseni u Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1 5. októbra 2013 sp. zn. 14 Co 346/201
Meritum o zaplatenie 11,95 €
Najvyšší súd 3 Cdo 3/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. a. s., IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., IČO: X. , so sídlom v B. , proti odporcovi Z. K. , bývajúcemu vo V. , o zaplatenie 11 ,95 €, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 Ro 246 /2013, o dovolaní navrhovateľa proti uznesen iu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 1 4. októbra 2013 sp. zn. 14 Co 300 /2013
Meritum o zaplatenie 15,93 €
Najvyšší súd 3 Cdo 429 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. a. s., IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátsk ou kanceláriou C. , s.r.o., IČO: X. , so sídlom v B. , proti odporkyni M. K. ml. , bývajúcej v O. , o zaplatenie 15,93 €, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 Ro 288/2013, o dovolaní navrhovateľa proti uznese niu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 2013 sp. zn. 14 Co 488/2
MENU