Nájdené rozsudky pre výraz: nespokojnosť s postupom a rozhodovaním Krajského súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Naj vyšší súd 3Nd z/1/20 16 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu : mjr. JUDr. P. D. , V. , právne zastúpený: JUDr. Ľudovít Föl des , advokát, Domašská 11, Bratislava , proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a žalovaného č. KM -OLVS -164/2013/OPK zo dňa 19 .02.201 4, o námietke zaujatosti proti predsedníčke senátu Krajského súdu v Br
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Ndz/2/2013 6012201332 13.06.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková sudca ECLI:SK:NSSR:2013:6012201332.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. L., bytom B., Y. F., proti odporcovi Centru právnej pomoci, kancelária Banská Bystrica, Trieda SNP 75, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo 14. novembra 2012, sp. zn. 5N 3767/12, o námietke
MENU