Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávny procesný postup súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3681

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

368 dokumentov
4148 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 188/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S. T. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. O. B. , advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi J. B. , naposledy bytom v A. , zastúpenému opatrovníkom B. B. , bývajúcim v A. , o zaplatenie 2 229,52 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 4 C 71/2011, v konaní o dovolaní Z. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. M. , advokát
Merito veci o zaplatenie 1,32 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária C. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému Ľ. , bývajúcemu v G. , o zaplatenie 1,32 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2 Ro 216/2013, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 1. augusta 2014 sp. zn. 11 Co 427/2014, takto r o z
Merito veci o vypratanie nehnuteľnosti
Najvyšší súd 3 Cdo 26 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M. , bývajúceho v P.P. , zastúpeného JUDr. J. L. , advokátom so sídlom v T. , proti žalovanej Obci P. , zastúpenej JUDr. E. J., advokátkou so sídlom v N. , o vypratanie nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 4 C 235/2008, o dovolaní žalobcu proti ro zsudku Krajského súdu v Trenčíne z 29. júna 2016 sp. zn. 5 Co 94/2016, takto
Merito veci o zaplatenie 10,29 Eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária C. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanej M. , bývajúcej v S., o zaplatenie 10,29 Eur, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2 Ro 204/2013, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 28. augusta 2014 sp. zn. 1 Co 344/2014, takto r o z h o d o l : Dovo
Merito veci o zaplatenie 1,32 Eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária C. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému Ing. Š., bývajúcemu v S., o zaplatenie 1,32 Eur, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 1 Ro 421/2013, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súd u v Košiciach z 1. augusta 2014 sp. zn. 11 Co 423/2014, takto r o z h o d o l :
Merito veci o zaplatenie 34,52 Eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobkyne L. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej spoločnosťou Advokátska kancelária C. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému I., bývajúcemu v S., o zaplatenie 34,52 Eur, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 1 Ro 206/2013, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 5. augusta 2014 sp. zn. 1 Co 402/2014, takto r o z h o d o l : Dov
Merito veci 320,75 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/90/2017 Identifikačné číslo spisu: 5116218887 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Mesiarkinová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5116218887.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov sená
Merito veci náhradu škody vo výške 626,61 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/56/2017 Identifikačné číslo spisu: 1111244849 Dátum vydania rozhodnutia: 16.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Eva Sakálová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1111244849.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F., bývajúceho v I., zastúpeného advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners,
Merito veci povinnosť prideľovať prácu a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8613202437 Dátum vydania rozhodnutia: 8. septembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8613202437.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu K. V. V., bývajúceho v F., zastúpeného JUDr. Vladimírom Pochom, advokátom so sídlom v Bardejove, Hviezdo slavova č. 3, proti žalovaným Slovenskej republiky, za ktorú koná 1/ Ministerstvo vnútra Slovenskej rep
Merito veci náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3714203820 Dátum vydania rozhodnutia: 10. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3714203820.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne REALITY -X24CZ, s.r.o., so sídlom v Uherskom Brode, Nám. 1. máje č. 1605, Česká republika, IČO: 29213754, zastúp enej Advokátskou kanceláriou JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom v Trenčíne, Potočná č. 650/1
MENU