Nájdené rozsudky pre výraz: neúčasť na valnom zhromaždení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: lehota na odstránenie nedostatkuzánik spoločnosti
R 90/2003
Právna veta: Podmienky pre zrušenie spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka musia byť splnené v čase rozhodovania súdu. Záleží na posúdení konkrétnych okolností prípadu, či súd pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti zvolí postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka. Určenie lehoty na odstránenie nedostatku, pre ktorý má byť spoločnosť zrušená, bude namieste vtedy, ak vzhľadom na okolnosti prípadu možno dôvodne predpokladať, že nedostatok bude, alebo môže byť odstránený.

Úryvok z textu:
Uznesením z 21. júla 2000, č. k. 9 Cb 88/98 - 87, súd prvého stupňa zrušil spoločnosť L., spol. s r. o. a nariadil jej vstup do likvidácie. Takto rozhodol na návrh navrhovateľa AB, ktoiý je jedným zo spoločníkov proti spoločnosti L., spol. s r. o. ako odporcovi 1) a ďalším šiestim odporcom, ktorí sú spoločníkmi spoločnosti. Súd prvého stupňa takto rozhodol s poukazom na ustanovenie § 768a ods. 2, v spojení s ustanovením § 68 ods. 6 písm. c) a § 108 ods. 1 Obchodného zákonníka, keďže spoločnosť d
Právna veta: Neúčasť spoločníka obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré bol riadne pozvaný, nemožno považovať za porušenie povinnosti spoločníka podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 21. júna 2001, č. k. 34 Cb 25/99-138, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že predmetom konania je vylúčenie žalovaného z obchodnej spoločnosti žalobcu podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka z dôvodu, že žalovaný sa od decembra 1995 aktívne nezúčastňuje na riadení spoločnosti a nezúčastňuje sa osobne ani konaní valných zhromaždení spoločnosti, na ktoré je pravidelne pozývaný. Dopúšťa sa konaní, ktoré sú v rozpore s č
MENU